Gå til innholdet

Foto: Grethe Nygaard

Vi søker medlemmer til kulturpolitisk råd for Kulturytring Drammen

En av målsettingene til Kulturytring Drammen er å samle hele kulturfeltet, nasjonalt, lokalt og regionalt, og vårt ønske er at Kulturytring skal ha støttespillere fra hele feltet.

For å sikre at feltet selv får ta del i og utvikle Kulturytring Drammen, skal et Kulturpolitisk råd med stor bredde i kompetanse fra kunst og kulturfeltet fungere som rådgivende organ for styringsgruppa. Kulturpolitisk råd skal inspirere styringsgruppa i Kulturytring med kunnskap, nettverk og innsikt i sektoren – fra et mangfold av ståsteder innenfor kulturfeltet. Kulturpolitisk råd skal være representativt og fremme likestilling og likeverd.

Vi søker derfor etter personer som kan ta del i det Kulturpolitiske rådet for Kulturytring Drammen 2021. Kulturpolitisk råd skal bestå av mennesker fra en stor bredde innenfor kunst- og kulturfeltet: kunstnere, kulturarbeider, kulturutviklere, kulturrarrangører, m.m.

Meld interesse, eller forslag til personer via skjemaet under. 

Meld deg på nyhetsbrevet om Kulturytring for løpende informasjon om arrangementet!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as