Gå til innholdet

Vi feirer den lokale kulturen!

I 2020 fyller Norsk kulturforum 50 år - bli med oss i feiringen av alle kunst- og kulturaktører som bidrar til å skape et godt lokalt kulturliv.

Kulturmeldingene som kom på 1970-tallet, var med på bygge ut kultur som sektorområde i kommunene ved å gi ansvar og øremerkede tilskudd til kommunen for å bygge ut kultur som sektorområde, både administrativt og politisk. Kommunen ansatte kultursekretærer, og sammen med fritidskonsulentene og ungdomskonsulentene etablerte de Norsk kulturforum, først under navnet Fritidskonsulentenes råd (FR) 20. september 1970. I 1977 ble navnet endret til Kultur- og fritidskonsulentenes råd (KFR), og i 1983 fikk endelig organisasjonen sitt nåværende navn: Norsk kulturforum – et navn som har fulgt oss siden.   

Gjennom organisasjonens 50 år lange historie har fokuset endret seg, og saken har endret karakter, men en ting er og blir den samme: Norsk kulturforum jobber utrettelig for å samle hele den lokale kultursektoren i et landsdekkende nettverk, for å dele kunnskap og kompetanse, for å skape gode lokale kultursamfunn, og for å styrke det lokale kunst- og kulturlivet.   

Nå skal dette kunst- og kulturlivet feires! Norsk kulturforum skaper nemlig ikke det lokale kunst- og kulturlivet: Kulturen vokser frem i et samspill mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og alle profesjonelle og frivillige kulturaktører som skaper kunst- og kulturaktiviteter over hele landet. Gjennom vinteren og våren 2020 skal NOKU dele en rekke filmer som viser frem og hyller alt som finnes av kultur i hele landet, og som er kilde for økt livskvalitet og glede for så mange.

Vi håper flere vil bli med på feiringen av den lokale kulturen – legg ut et bilde eller en film av kunst og kultur i din kommune under emneknaggen #lokal_kultur, og synliggjør alt det flotte kunst- og kulturlivet som finnes ute i kommune-Norge.  

Følg med på jubileumsfilmene, som er en hyllest til alle dere som skaper det lokale kunst- og kulturlivet: kulturarbeidere i kommunen, kunstnere, og frivillige ildsjeler. Del dem gjerne! 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as