Gå til innholdet

Foto: Ine Schwebs

Se lanseringen av Telemarksforskings rapport og politisk debatt

I forbindelse med lansering av rapporten "Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor", arrangerte Norsk kulturforum og Fagforbundet politisk debatt ledet av Asle Toje. 

Bård Kleppe fra Telemarksforsking innledet frokostmøtet med å presentere funnene fra rapporten.

En av hypotesene for rapporten var at kulturlivet organiseres ulikt rundt omkring i landets kommuner, og at dette påvirker kulturens stilling i både negativ og positiv favør. Hypotesen bekreftes i stor grad av rapporten fra Telemarksforsking, som kan leses her.

Rapporten styrkes av en relativt høy svarprosent – omtrent 70 prosent av landets kommuner svarte på undersøkelsen. Derfor mener Norsk kulturforum at rapporten «Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor» gir et relevant og riktig bilde av hvordan det står til med kultursektoren i kommune-Norge. Under følger Norsk kulturforums oppsummering på rapporten og organisasjonens syn på hva denne sier om tilstanden til den lokale kultursektoren.

Deltakerne i paneldebatten var Anette Trettebergstuen (AP), Kristin Ørmen Johnsen (H), Freddy André Øvstegård (SV) og Grunde Almeland (V).

Hele lanseringen og debatten kan ses via denne lenken. Debatten starter omtrent ved 20:15 i opptaket. 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as