Gå til innholdet

Marja Lyngra Høgås, nestleder; Hege Knarvik Sande, generalsekretær; Tor Helge R. Moen, styreleder Foto: Trine Sirnes

Nytt styre valgt i Norsk kulturforum

Under landsmøtet i Norsk kulturforum den 7. september ble det valgt nytt styre!

Organisasjonens nye styre har følgende sammensetning - vi gleder oss til godt samarbeid i den neste perioden!

Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder - Finnmark
Marja Lyngra Høgås, nestleder - Viken

Else Blom, Vestfold og Telemark
Mette Gundersen, Agder
Harm-Christian Tolden, Vestland
Olav Brostrup Müller, Innlandet
Eigunn Stav Sætre, Møre og Romsdal 

Varamedlemmer: 
Anita Nordheim, Vestland
Morten Tøndel, Trøndelag

Vår nye nestleder Marja Lyngra Høgås er  Kulturleder i Ringerike kommune og fylkeslagsleder i NOKU Viken, og er tidligere kulturskolerektor i Åfjord og Ringerike. Hun har startet og driftet kafé, scene, galleri på Evanger i Voss, og har faglig bakgrunn fra teater, retorikk og kulturledelse. 
Om kulturen sier hun: «For meg er kultur refleksjon, identitet, demokrati og fellesskap, derfor må kulturen favne både bredt og smalt, den må nå ut til alle som ønsker det uavhengig av demografi, geografi og økonomi. Når jeg ikke jobber med kommunal kultur, frivillighet og idrett henger jeg gjerne i en klatrevegg innendørs eller utendørs.»    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as