Gå til innholdet

Foto: Dan Mariner

NOKU-konferansen 2019

Aldri før har så mange deltatt på NOKU-konferansen, som ble arrangert 12. og 13. juni i Bodø. Fremtidens møteplasser sto på agendaen.

 

Hvordan ser fremtidens møteplasser ut i en fremtid hvor våre demokratiske prinsipper står på spill og digitaliseringen endrer måter vi omgås på, og den felles opplevelsen i samfunnet er truet? For å møte disse utfordringene i fremtiden kreves en stor innsats fra kommuner og fylkeskommuner.

Inspirasjon til og løsninger på hvordan man kan møte disse utfordringene ble presentert og diskutert under NOKU-konferansen både under foredrag og samtaler. Den kommunale kunst- og kultursektoren har en vesentlig oppgave og et ansvar for å sørge for at det finnes kulturelle møteplasser og kunst- og kulturopplevelse i lokalsamfunnet, møteplasser som alle i samfunnet har tilgang til.

Disse møteplassene må være inkluderende og de må være relevante og reflektere det mangfoldige samfunnet som vi lever i.

Kunsten og kulturen har et stor mulighetsrom for å skape identitet og felleskap i samfunnet. Det er derfor viktig å synliggjøre hvilke ringvikinger å satse på kulturen gir. En stor del av NOKU-konferansen ble viet til å oppleve Bodø/Nordland, og til en presentasjon av Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad 2024. Et stort arbeid ligger bak Bodøs søknad, og resultatene er imponerende. Det utvises mye mot og vilje både fra kulturadministrasjonen og politikerne i Bodø. 

NOKU-konferansen er den største nasjonale møteplassen for de som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for delt lokale kulturlivet, og vi er svært fornøyd med årets store oppmøte på konferansen. Vi ønsker dere alle velkommen tilbake i 2020. Da arrangeres NOKU-konfrenansen i Sarpsborg/Fredrikstad der vi skal feire 50 års-jubileet til Norsk kulturforum. Datoer blir snart annonsert - vi gleder oss til å se dere alle i 2020!

Presentasjoner, program og deltakerliste finner du her.

Her kan du gjenoppleve NOKU-konferansen 2019:


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as