Gå til innholdet

NOKU har vedtatt ny strategi 2019-2021

På landsmøtet den 11. juni 2019 vedtok Norsk kulturforum sin nye strategi

Norsk kultuforum har i de to siste årene hatt en omfattende dialog med medlemmene våre. På bakgrunn av denne dialogen har sentralstyret utarbeidet en treårig strategi. Strategien erstatter den årlige handlingsplanen. 

Sentralt i strategien er de tre følgende punktene:

Misjon:
Norsk kulturforum er en landsdekkende interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge. NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Visjon:
Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle.

Formål:
NOKU styrker den lokale kultursektoren, slik at kunst og kultur blir en vesentlig bidragsyter til å skape gode lokalsamfunn og gi mennesker økt livskvalitet.

Les hele den nye strategien til Norsk kulturforum her: 

/share/mime/48/pdf.png
(strategi-noku-2019-2021.pdf, 10MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as