Gå til innholdet

Lansering av rapporten: "Kulturens rolle i kommunene"

Norsk kulturforum har i samarbeid med Fagforbundet tatt initiativ til en grundig kartlegging av den lokale kultursektorens ressurser og politikk. Telemarksforsking har gjennomført kartleggingen, og vi inviterer nå til  frokostmøte med lansering av rapporten «Kulturens rolle i kommunene", med politisk debatt. 

Vel møtt til lansering av rapporten «Kulturens rolle i kommunen» og politisk debatt på Kulturhuset i Oslo den 26. november fra 08.30–10.00.

Dørene åpner kl. 08.00, og vi serverer kaffe og bolle til frokost.
Frokostmøtet vil bli strømmet.

Frokostmøtet arrangeres i sammenheng med årskonferansen til det nyopprettede fylkeslaget NOKU-Viken og har felles påmeldingskjema. Påmelding er påkrevd på grunn av begrenset kapasitet. Meld deg på via denne lenken

Om kartleggingen:
Kartleggingen er todelt, og består av en nettbasert survey med spørsmål om lokal kulturpolitikk og -tiltak, organisering av kultursektoren i kommuneforvaltningen, og en egen kompetansekartlegging av de som arbeider med kultur i kommuneforvaltningen/kulturadministrasjonen. Kompetansekartleggingen består av spørsmål om titler, kompetanse og stillingsprosenter.

Hvorfor? I lengre tid har kulturadministrasjoner i alle størrelser og over hele landet rapportert inn varsler om at administrasjonen blir slanket og nedprioritert, både når det kommer til årsverk og økonomi. Kartleggingen gjennomført av Telemarksforsking vil få frem de faktiske tallene på utviklingen, og resultatene vil bidra til at både Norsk kulturforum og Fagforbundet i større grad kan løfte frem og sette fokus på hvilke ressurser som faktisk trengs for å skape et godt lokalt kulturliv.

Undersøkelsen kommer også til å kunne gi oss en oversikt over hvilke tiltak som inngår i kommunenes lokale kulturpolitikk. Det er behov for mer kunnskap om kulturpolitikk i kommunal sektor. Per i dag finnes ingen oversikt over hvor mange kommuner som har egne kommunedelplaner for kultur, det finnes heller ingen oversikt over hvor mange kommuner som har fritidskort for barn og unge, eller hvor mange kommuner som setter av en fast prosentsats av kommunenes investeringsbudsjett til nybygg til kunst i kommunale bygg og uterom. Ei heller har man oversikt over hvor mange kommuner som har lokale kulturråd.

Norsk kulturforum og Fagforbundet ser frem til å presentere undersøkelsen for dere. Vel møtt til Kulturhuset i Oslo!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as