Gå til innholdet

Lovligveggen på Havna, Drammen Foto: Shujah Malik Awan

Kulturytring Drammen - programinformasjon

Norsk kulturforum og Drammen kommune har gått i front for å lage Norges aller første nasjonale arena for kulturpolitikk, og nå inviterer vi hele kulturlivet til å skape denne arenaen sammen med oss.

 

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikkområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Norsk kulturforum er en interesse- og kompetanseorganisasjonen for den lokale kultursektoren, og vi er en medlemsorganisasjon for primært kommuner og fylkeskommuner. Vi arbeider for å synliggjøre kultur som viktig politikkområde lokalt, regionalt og nasjonalt og har et helhetlig blikk på kulturlivet. Norsk kulturforum er derfor en samlende organisasjon som skal synliggjøre hele kulturlivets mangefasetterte mangfold. Norsk kulturforum tar derfor initiativ til Kulturytring Drammen, en arena hvor vi tilrettelegger for et mangfold at kulturpolitiske perspektiver – og ønsker derfor å invitere inn kulturlivet til å skape arenaen sammen med oss. 

Hovedprogram

Kulturytring Drammen skal bestå av et hovedprogram som programmeres av et uavhengig programråd. Dette programrådet nedsettes i disse dager. Programrådet skiftes ut for hvert år Kulturytring arrangeres, og vil bestå av sentrale aktører i kunst- og kultursektoren.

Åpent faglig program

I tillegg til hovedprogrammet vil vi tilrettelegge for et åpent faglig program, hvor alle kunst- og kulturaktører kan leie seg inn og arrangere egne arrangement og bli en del av det helhetlige programmet. I løpet av høsten 2020 vil vi åpne en søknadsportal hvor man kan melde inn sitt arrangementet, og mot en liten kostnad vil man få tilgang til lokaler og teknisk hjelp til å gjennomføre arrangementet.

Skal din kulturorganisasjon gjennomføre et kulturarrangement i 2021, legg det gjerne til Kulturtyring Drammen!

Standplasser – kunst og kulturformidling  

Union Scene er hovedarenaen for Kulturytring. Her vil det være mulighet for å leie standplass.

Deltakelse på standplass på Kulturytring vil gi synlighet i kulturfeltet, mulighet for direkte møteplasser med politikere, forvaltning og beslutningstakere.  Ikke minst får man gjennom standplass nærhet til andre, relevante aktører, og rom for å knytte kontakter og etablere samarbeid, både innad i kultursektoren og på tvers av sektorer.  

Vi jobber med å utvikle Kulturytring som arena, Meld deg på dette nyhetsbrevet for oppdateringer, vi vil fortløpende sende ut informasjon.

Styringsgruppa i Kulturytring skal rådgis og inspireres av et Kulturpolitisk råd med stor bredde i kompetanse fra kunst- og kulturfeltet – fra et mangfold av ståsteder. Forslag til medlemmer i Kulturpolitisk råd kan meldes inn via denne lenken.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as