Gå til innholdet

Ypsilon og biblioteket Foto: Drammen kommune

Kulturytring Drammen - ny nasjonal arena for kulturpolitikk

Den 13. mai 2020 vedtok et enstemmig Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet å gå inn som hovedsamarbeidspartner med Norsk kulturforum i å etablere landets første, nasjonale arena viet til kulturpolitikk – Kulturytring Drammen. 


«Drammen har en tydelig ambisjon om å være drivkraft som kulturkommune og regionalt kultursenter. Kulturytring blir et unikt arrangement som setter kultur på toppen av den nasjonale agendaen og passer perfekt inn i vår vår profil. Vi gleder oss til å være vertskap i 2021», sier Mads Hilden (AP), leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Inkludering og involvering av hele feltet

«Vi er veldig glade for at den politiske ledelsen i Drammen, en fremoverlent kulturkommune, ser verdien i en nasjonal arena for kulturpolitikk, og ser frem til å invitere et samlet kulturliv i juni 2021. Kulturytring Drammen skal være en samlende arena for hele feltet, og nå starter prosessen med å inkludere og involvere hele kulturfeltet i å skape denne arenaen – hvor vi sammen skal manifestere kunst og kultur som et viktig politikkområde og en utviklingskraft i samfunnet», sier Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum.

Et samlet løft for kulturen

Hittil har 2020 vært et tøft år for kunst- og kulturfeltet på grunn av koronakrisen - og nå må vi gjenreise kulturlivet.

Kulturytring har som målsetting å skape økt forståelse for kunst- og kulturfeltet blant politikere generelt, og å løfte kunst- og kultursektoren opp som en viktig kraft i samfunnet og samfunnsutviklingen – og for folks liv. Kulturytring skal samle nasjonale, regionale og lokale frivillige og profesjonelle kulturaktører, kommuner, fylkeskommuner, politikere og beslutningstakere, kunstnere, kulturarbeidere, forskere og utdanningsmiljøer, media – og publikum, og være et samlet løft for kulturen.

Kort om Kulturytring:

Kulturytring Drammen er en nasjonal arena for kulturpolitikk. Kulturytring samler hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk, som sammen manifesterer kultur som et viktig politikkområde og utviklingskraft i samfunnet. Kulturytring blir arrangert av Norsk kulturforum i samarbeid med Drammen kommune, med bred involvering av kulturlivet. Hensikten er å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i samfunnet, og fremheve kultur som politikkområde. Kulturytring Drammen skal arrangeres i hvert valgår.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as