Gå til innholdet

Bærum kulturhus Foto: Ingvild F. Melien

Kulturlivet banker på døra – hjelp dem å slippe inn!

Over hele landet står kor, korps, teater- og dansegrupper uten lokaler til øving, enten grunnet størrelse, eller andre forhold som gjør lokalene lite egnet i henhold til smittevernstiltakene som må finne sted. 

Kunst og kultur er vesentlig for lokalsamfunnene, og nå trenger kulturlivet livsviktig hjelp for å komme i gang og starte opp igjen!

Det brenner i både stemmebånd, spillefingre og danseføtter, og Norsk kulturforum oppfordrer kommunene til å være kreative i å hjelpe det lokale kulturlivet i å finne øvingslokaler, så kulturaktiviteter nok en gang kan finne sted.
Tenk oppfinnsomt: Har dere varme parkeringshus, lagerrom, større kirkerom som kan fungere som øvingslokaler? Finnes det kanskje noen lokale bedrifter, kafeer eller utesteder som har større rom og saler til disposisjon?

Kommunen gjør en viktig jobb i å være tilrettelegger for det lokale kunst- og kulturlivet, og nå trenger kulturen hjelp. Kulturen er fleksibel, flere steder i landet har man øvd i parkeringshus, i ledige kjellere, i selskapslokaler – vi oppfordrer kommunene til å vri hodene og hjelpe kulturlivet med å finne egnede øvingslokaler!


Norsk kulturforum har samlet en rekke smittevernsveiledere, som kan leses her.
Musikkens studieforbund og Norsk Sangerforum har oppsummert problemstillingen i sin artikkel i Ballade.

Det er mange gode krefter ute i kommune-Norge. Vær kreative, behjelpelige og oppfinnsomme i samarbeid med andre lokale aktører, næringsliv og forvaltningen og finne gode løsninger for det lokale kulturlivet!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as