Gå til innholdet

Kommunene får ansvar for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen

Høsten 2016 ba et enstemmig Storting regjeringen om å lage en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. I slutten av august kom resultatet i form av strategien: «Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Strategien legger et stort ansvar på skoleeierne og barnehageeiere, altså kommunene, for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. 

Strategien for praktiske og estetiske fag legger opp til dugnad, men Regjeringen bretter ikke selv opp ermene, skrev Hege Knarvik Sande, generalsekretær i NOKU i Periskop. Innenfor fagmiljøene er det bred konsensus om at en styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen må innebære kompetansekrav til læreren. I tillegg bør det være en eksamen i fagene. Strategien innfrir ikke på noen av disse punktene.

I strategien påpeker regjeringen at dersom man skal styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen, er man avhengig av at kommunen skaper et arbeidsmarked for de estetiske fagene – skolene må velge å ansette lærere med kompetanse i de praktiske og estetiske fagene. Regjeringen vil ikke gå så langt som å sette krav til skoleeierne, men de forventer at alle skolene vurderer sin egen kompetanse og behov for kompetanse, og prioriterer og etterutdanner der det er behov.

Et viktig punkt i strategien for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen handler om samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen. Kommunen som en profesjonell eier av grunnskolen og kulturskolen må i større grad utnytte eksisterende kompetanse i kulturskolen i barnehagen, grunnskolen og SFO. Strategien tar for seg den nåværende kompetansesituasjonen i kulturskolen, og påpeker at det er en stor andel uutnyttet kompetanse i form av deltidsstillinger og mindre undervisningsressurser – 85% av de ansatte i kulturskolen har deltidskontrakter. Videre peker strategien på at denne ressursen bør kunne utnyttes om man legger opp til tilpassede løp for kompetansebygging i pedagogikk blant de ansatte i kulturskolen. Regjeringen nevner at man kan få en høyere andel kvalifiserte søkere om man utlyser flere heltidsstillinger.

Målene regjeringen har satt seg med strategien er:
1.         Å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen.
2.         Å styrke det praktiske og estetiske innholdet i barnehagen og skolen.
3.         Å styrke den praktiske og estetiske kompetansen og profesjonsfellesskapet i barnehagen og skolen.
4.         Å bedre rekrutteringen av lærere med praktisk og estetisk fagkompetanse.

Med gode mål, men uten egentlige gjennomføringstiltak, er ansvaret er lagt på skole- og barnehageeiere, og NOKU oppfordrer med dette vårt nettverk av kommuner og fylkeskommuner til å bidra at de estetiske fagene i skolen faktisk blir styrket.

Les hele strategien for estetiske fag i grunnskolen her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as