Gå til innholdet

Ikke med i første runde – men vi har ikke gitt opp!

I dag kom statsbudsjettet for 2019 - og det er med stor skuffelse at vi kan meddele at NOKU ikke er tilbake i budsjettet.

Vi hadde store forventinger om at vi skulle være tilbake med driftstøtte på statsbudsjettet, med tanke på at NOKU fikk et engangstilskudd i revidert budsjett etter at KrF hadde forhandlet med regjeringen.

Venstre har gitt sin støtte til NOKU i to budsjettperioder tidligere, og vi hadde derfor store forventninger til at Venstre også som regjeringsparti ville føre oss tilbake på kapittel 325 på post 78.

NOKU er interesse – og kompetanseorganisasjonen for den lokale kultursektoren. Vi er et landsdekkende nettverk for de som arbeider med og utvikler det lokale kulturlivet. Ved å dra veksler på våre medlemmers kompetanse og erfaring, er NOKU et sterkt kompetansenettverk som bidrar med kunnskaps-, erfaringsdeling og kompetanseutvikling for den lokale kultursektoren. Vi arbeider for å bidra til gode lokalsamfunn der kunst- og kultur er en vesentlig del av dagliglivet for alle innbyggere.

Gjennom å samle alle ekspertene på lokal kunst og kulturliv er NOKU også en viktig stemme i den offentlige kulturdebatten. Den stemmen som NOKU har i dag er det ingen andre organisasjoner som kan erstatte. Vi snakker om et helhetlig lokalt kunst- og kulturliv – ut fra perspektivet til de som utvikler og tilrettelegger for det lokale kulturlivet. Vil man ha en kvalifisert stemme fra den lokale kultursektoren inn i den nasjonale kulturdebatten – da må vi sikres forutsigbar driftstøtte.

Men vi har ikke gitt opp – vi tenker dette er første runde. Vi har mange gode støttespillere på Stortinget og vi håper at flertallet på Stortinget med Krf i spissen forhandler NOKU tilbake i statsbudsjettet.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as