Gå til innholdet

Historisk samarbeidsavtale mellom NOKU og KS

KS har styrket organisasjonen på kulturfeltet. På bakgrunn av dette har NOKU og KS formalisert og etablert en plattform for faglig samarbeid mellom organisasjonene.

Plattformen viser til organisasjonenes ulike perspektiver og styrker i arbeidet for å fremme kulturen i kommunesektoren. 

"Det er svært gledelig at KS og Norsk kulturforum nå har en samarbeidsplattform som avklarer roller. Aller viktigst er det at de to organisasjonene vil fra nå bruke og kommunisere sin felles kompetanse og utvikling. Dette vil bidra til å styrke både lokal og regional kulturpolitikk som en premiss for den nasjonale kulturpolitikken", sier styreleder i Norsk kulturforum, Tor Helge Reinsnes Moen. 

"Norsk kulturforum var i sin tid en pådriver for at KS skulle ha kultur som et av sine områder, og vi er sikre på at den lokale kulturen styrkes gjennom det. Norsk kulturforum vil fortsatt arbeide med og for den lokale kulturen i sin rolle. KS vil gjøre det samme fra sitt ståsted. En samarbeidsplattform som avklarer rollene og forplikter med tanke på informasjonsdeling og felles utvikling, vil igjen styrke begge organisasjoners arbeid med og for kulturen", fortsetter Moen. 

Les hele samarbeidsplattformen her!

/share/mime/48/pdf.png Samarbeidsplattform KS og Norsk kulturforum
(noku_ks_samarbeidsplattform_2020.pdf, 3MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as