Gå til innholdet

Fjernet med et pennestrøk - og uten et ord

Regjeringen foreslår i budsjettproposisjonen å legge ned fagkapitler på 78-posten med benevnelsen Ymse faste tilskudd, og deriblant forslår de en overføring av driftstilskudd til en rekke organisasjoner på andre poster. Men Norsk kulturforum nevnes ikke og overføres heller ikke til noen ny budsjettpost. 

 

Norsk kulturforum kom i 2019 tilbake på statsbudsjettet med fast plass. I dag kom en bombe. Uten et ord ble Norsk kulturforum strøket fra Statsbudsjettet etter at vi med friskt mot har invitert inn hele kulturlivet til Norges første kulturpolitiske møteplassKulturytring Drammen: et av våre store satsningsområder som organisasjonen har satt i gang, nettopp som følge av tilliten vi ble vist høsten 2019, for budsjettet 2020. 

Veien tilbake på statsbudsjettet gikk ad noen omveier. Etter at Norsk kulturforum ble tatt av i 2017,  var det politikerne på Stortinget som fikk oss tilbake. Et solid flertall på Stortinget med KrF i spissen mente at Norsk kulturforum var en viktig kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Vi var en nasjonal organisasjon på vegne av og med et viktig mandat for det lokale, og derfor skulle vi følgelig motta statsstøtte. Derfor er det underlig, at Kulturdepartementet nåmed en postomleggingskyver oss ut, sånn i det stille  uten engang et ord i proposisjonen? Er det en feil? Er det politisk begrunnet?  

Vi stiller oss disse spørsmålene, fordi det fremstår som underlig at det er den samme regjeringen som med KrF i spissen for et solid flertall, satte oss tilbake på fast post på budsjettet i 2019. Posten i 2019 kom til og med med en gledelig økning - arbeidet for den lokale kulturen over hele landet skulle styrkes, nettverk skulle bygges, fra det nasjonale, helt ned til det lokale.  Vi må spørre oss hva som har skjedd fra et budsjett til det neste som gjør at vi nå er tilgodesett med null, og ikke de 1,025 millionene budsjettet for 2020 meldte?   

En ting vi som organisasjon vet har skjedd i løpet av budsjettåret, er at vi med trygge midler i form av statsstøtte har satset stort på vegne av den lokale kulturen.  

Vi har styrket oss administrativt, og vi har friskt invitert med oss samarbeidspartnere og har rigget oss klar til å samle hele kunst- og kulturlivet i Norge til den første arenaen for kulturpolitikk. En etterlengtet arena der politikere og kulturfeltet sammen skal styrke kulturen gjennom debatt og meningsskifte. Er det noe koronakrisen har vist oss er det viktigheten av at kulturen står samlet, over hele landet, med en nasjonal organisasjon i spissen, for å tale for den lokale kulturen på alle nivåer. Kulturytring 2021, med trygge midler over statsbudsjettet, skulle sørge for nettopp denne møteplassen der man kan snakke sammen om felles utfordringer.  

 Å bli strøket fra statsbudsjettet uten forvarsel, og etter fjorårets økning, kom som lyn fra klar himmel. Vi håper beslutningen er en saksbehandlingsfeil, og at partiene, det store flertallet som har stått bak oss, vil fortsette å støtte opp om oss som nettverks- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Uten en nasjonal, samlende organisasjon som støttes fra høyeste hold, er vi redd den lokale kultursektoren vil stille enda svakere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as