Gå til innholdet

EØS-midlene på kulturminnevei gjennom Europa!

Eigunn Stav Sætre, kultursjef i Kristiansund kommune, fra NOKU Møre og Romsdal deltok 7.-8. oktober under EØS-konferansen om kulturminner og kulturelle veier og leder. Konferansen ble arrangert i den hanseatiske byen Kaunas, Litauen. Kulturdepartementet i Litauen var arrangør, og Norsk kulturforum, Kulturrådet og Riksantikvaren er deltakere i prosjektet fra Norge sin side. 

 

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Deltakere fra både Norge, Litauen, Storbritannia og Sverige opplevde engasjerte innledere som oppfordret til samarbeid og prosjektutvikling fra bunnen og opp. Deltakerne ble presentert for ulike perspektiver innen kulturminneforvaltning, spesielt knyttet til turisme og produktpakking. På programmet stod både Pilgrimsleden/St. Olavsleden i Norge, den hanseatiske leden, elva Shannon i Irland og utviklingen av reisemålene Karmøy og Stavangerregionen. 

Utfordringer med kulturminnearbeid og satsing på kunst og kultur som fagområde på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er et gjentakende tema på tvers av landegrenser. NOKU fikk i løpet av konferansen samtale med visekulturministeren i Litauen, Ingrida Veliutė og rådgiver til kulturminsteren, Karolina Narkevic, om hvordan Norge jobber med utvikling av kunst- og kulturfeltet på ulike forvaltningsnivå og hvilken rolle NOKU spiller i dette arbeidet. 

Under workshopen i avslutningen av konferansen kom det klart frem at det er stort potensiale for utvikling av kulturminneturisme i Litauen, og det litauiske kulturdepartementet vil følge opp arbeidet frem mot neste og siste møte i prosjektet i november 2019.

NOKU ser frem til å følge opp arbeidet, og flere interessante utvekslinger med partnere i Norge, Europa og internasjonalt!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as