NOKU-konferansen i Haugesund 2018 Foto: Grethe Nygaard

NOKU arrangerer møteplasser både regionalt og nasjonalt for vårt landsdekkende nettverk. På våre møteplasser utveksler NOKUs medlemmer erfaringer, kunnskap og kompetanse.

Blant våre møteplasser finner du:

NOKU-konferansen: På den årlige NOKU-konferansen møtes hele den norske kultursektoren for å utveksle kunnskap og bygge kompetanse rundt arbeidet med den lokale kultursektoren. Her diskuteres viktig kulturpolitisk og kulturfaglig tematikk som berører den lokale kultursektoren direkte. Lokal kunst- og kulturutvikling styrkes gjennom faglig påfyll, felles opplevelser, erfaringsdeling og nettverksbygging.
Les mer om NOKU-konferansen her.

Regionale møteplasser: NOKU skal være et bindeledd for dem som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren. Over hele landet etablerer NOKUs fylkeslag regionale møteplasser for den lokale kultursektoren. Her diskuteres regionale og lokale behov, og møteplassene utvikles i stor grad av fylkeslagene selv. Regionale møteplasser er en vesentlig del av NOKUs arbeid, da den lokale kultursektoren møtes og utveksler erfaringer rundt arbeidet med kunst og kultur i sitt lokalmiljø.
Finn ditt fylkeslag her.

Andre kompetansehevende tiltak: NOKU har som ambisjon å være den fremste premissleverandøren av kompetansehevende tiltak for den lokale kulutrsektoren, gjerne i samarbeid med andre nasjonale etater og organisasjoner. Du kan til enhver tid holde deg oppdatert på våre arrangement og møteplasser i vår aktivitetskalender.
Se vår aktvitetskalender her.

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for våre medlemmer. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt nettverk av fagpersoner som deler kunnskap og erfaringer med hverandre. Vi deler av vår kunnskap med samarbeidspartnere, organisasjoner og media.

Styrke
Sammen er vi sterkere. Vi spiller hverandre gode. NOKU utvikler, fremmer og forsvarer kunsten og kulturens rolle i samfunnet

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as