Viktige dokumenter 2015-2016

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert å i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her. Den viktigste saken i inneværende periode er å få kultur på dagsorden i KS.
Norsk kulturform har også engasert seg i hvilken plass og rolle kultur skal og kan ha i en ny kommunestruktur. Det er i denne sammenheng viktig å se på kultur ut fra mange innfallsvinkler der både kunnskap og kompetanse, nivå på oppgaver og tiltak og egnede lokaler står sentralt. Selv om mange kulturoppgaver med fordel kan administreres for større områder, leves kulturlivet lokalt og nærmiljøtiltak vil være like viktige i framtiden som nå.
I prosessene med kommunesammenslåing vil kulturens møteplasser og demokratiske nettverk også kunne spille en sentral rolle for å få innspill og dialog om steds- og samfunnsutvikling.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as