Dokumenter fra 2013-2014

Norsk kulturforum arbeidet i i denne landsmøteperioden mye med å gi kultur et sterkere fokus i samfunnsutvikling og samfunnsdebatt. Pilotprosjektet Kultur for samfunnsutvikling som ble startet i 2012 ga nye innfallsvinkler til både å problematisere kulturens plass og rolle, men også til å diskutere kulturpolitikk og kulturutvikling. Demokrati, inkludering, kompetanse, samarbeid og nettverk står sentralt i arbeidet. Som i alle å var egnede lokaler til kultur viktig i alle disse debattene. Norsk kulturforum samlet også reportasjer fra de nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune i 2011 og 2013, tilsammen 7 kommuner i publikasjonen, Godt lokalt kulturarbeid. Publikasjonen gir et godt bilde av bredde, kvalitet og aktivitet i lokalt kulturliv.
Norsk kulturforum ga mange innspill og hadde flere samtaler med sekretariat og leder for arbeidet med Kulturutredningen 2014. Utredningen ble fulgt opp og diskutert i egne fora og koblet til debatten om behovet for et lokalt kulturløft.

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument - 2013-2014
(strategidokument-2013-2014-.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra Norsk kulturforums landsmøte 2013
(protokoll-landsmote-2013.pdf, 238kB)

/share/mime/48/pdf.png Overordnet handlingsprogram 2013-2014
(handlingsprogram-2013-2014.pdf, 165kB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk kulturforums høringsuttalelse kulturutredningen 2014
(norsk-kulturforums-horingsuttalelse.pdf, 237kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 4
(rapportering-handlingsprogram-4.pdf, 655kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 3
(rapportering-handlingsprogram-3.pdf, 654kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 2
(rapportering-handlingsprogram-2.pdf, 654kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 1
(rapportering-handlingsprogram-1.pdf, 668kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 4 2013-2014
(protokoll-4-2013-2014.pdf, 230kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 4 2013-2014
(sakliste-mote-4-2013-2014-for-hjemmeside-kopi.pdf, 916kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 3 2013-2014
(protokoll-3-2013-2014.pdf, 233kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 3 2013-2014
(sakliste-mote-3-2013-2014-justert.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 2 2013-2014
(protokoll-styremote-2.pdf, 225kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 2 2013-2014
(sakliste-mote-2-2013-2014.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 1 2013-2014
(protokoll-styremote-1-2013-2014.pdf, 195kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 1 2013-2014
(sakliste-styremote-1-2013-2014.pdf, 1MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as