Dokumenter fra 2009-2011

Norsk kulturforum har gjennom alle år fulgt opp dokumenter, vedtak og lover som påvirker lokalt kulturliv og kulturpolitikk. I 2009 trådte ny plan og bygningslov i kraft. I den nye loven gis kulturen en litt mer synlig plass i lokalt planleggingsarbeid knyttet til samfunnsdelen i kommuneplanen. Norsk kulturforum utarbeidet i denne sammenheng en egen publikasjon Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling. Publikasjonen inneholder forslag til hvordan kulturlovens intensjoner kan knyttet opp mot og forankres i strategiarbeid i forbindelse med lokale planer og samfunnsutvikling. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturplanlegging og samfunnsutvikling sto sentralt.
I 2010 og 2011 sto arbeidet med barn unge og kultur høyt på dagsorden. I denne sammenheng utarbeidet vi en egen publikasjon Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge. Denne rapporten var også utgangspunkt for en nordisk konferanse i samarbeid med Nordisk ministerråd. Denne konferansen var også del av en større satsing for å få bedre nettverk og samarbeid om kultur og kulturutvikling på nordisk nivå, noe som la grunnlaget for program og foredragsholere på landskonferansen 2010.

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram 2009-2011
(handlingsprogram.pdf, 260kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll frå Landsmøtet i Norsk kulturforum 2009
(protokoll.pdf, 216kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 8 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-8-2009-2011.pdf, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 7 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-7-2009-2011.pdf, 217kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 6 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-6-2009-2011.pdf, 260kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 5 landsmøteperiode 2009-2011
(prorokoll-hovedstyremote-5-2009-2011.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 4 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_4_2009-2011.pdf, 266kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 3 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_3_2009-2011.pdf, 347kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 2 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_2_2009-2011.pdf, 252kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 1 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_1_2009-2011.pdf, 268kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as