Dokumenter fra 2007-2009

I 2007 fikk Norge ny kulturlov jobbet fram av kulturlivets mange organisasjoner. Norsk kulturforum var sentral i dette arbeidet gjennom Fellesforum for kulturorganisasjoner som i 2001 ga ut 10 bud for kulturen der behovet for en kulturlov sto sentralt. Organisasjonene jobbet godt og systematisk fram til kulturloven forelå. 
Norsk kulturforum har siden da arbeidet for at kulturlovens intensjoner skal få gjennomslag i lokal planlegging, samfunns- og strategiutvikling. I den forbindelse ble publikasjonen Kulturlova. Lov om offentlige styresmakters asvar for kulturverksemd pulbiksert i 2007. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturpolitikk og kulturplanlegging ble diskutert.

/share/mime/48/pdf.png Arbeids- og tiltaksplan 2007-2009
(arbeidsplan_hovedstyret_2007-2009-2.pdf, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Melding om virksomheten 2007-2009
(melding_om_virksomheten_2007-2009.pdf, 21MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 14 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_14.pdf, 106kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 13 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_13.pdf, 85kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 12 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_12.pdf, 91kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 11 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_11.pdf, 124kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 10 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_10.pdf, 88kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 9 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_9.pdf, 93kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 8 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_8.pdf, 99kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 7 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_7_2007-2009.pdf, 100kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 6 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_6_2007-2009.pdf, 68kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 5 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_5_2007-2009.pdf, 98kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 4 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_4_2007-2009-2.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 3 2007-2009
(protokoll_fra_hovedstyremote_3_2007-2009.pdf, 100kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 2 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_2_2007-2009.pdf, 60kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 1 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_1_2007-2009.pdf, 93kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as