Månedens NOKU-medlem: Sande

Sande kommune er i sterk befolkningsvekst. Kultursjef i Sande, Jon Endre Røed Olsen, ser et sterkt behov for kulturbygg til lokal kulturaktivitet for å møte denne veksten. Her svarer Røed Olsen på våre spørsmål.

Kongelig besøk i Sande: HKH Kronprinsesse Mette-Marit hilses velkommen på Økofestivalen 2013. F.v. Ole Martin Siem, styreleder i Økofestivalen, H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, ordfører Karl Einar Haslestad og Fylkesmann i Vestfold Erling Lae (Foto: Anne Wirstad)

Om Sande kommune:

Innbyggertall:8700
Kulturplan?: Nei, men skal utarbeides temaplan for kultur i 2013/2014.
Kultursektorens ansvarsområder: Bibliotek, Kulturskole, Fritidsklubb, Aktivitetssenter, Frivilligsentral og lavterskeltilbud psykisk helse
Ansatte i kultursektoren: 26 fast ansatte fordelt på 16,3 årsverk.
Netto driftsutgifter i kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter: 3,2 % (2014)

Hva ser du på som den største utfordringen for kultur akkurat nå?
Lokaliteter til kommunens egen kulturvirksomhet (særlig kulturskolen og danseverkstedet på Sande fritidsklubb) samt det å kunne tilby gode øvingsforhold til det frivillige kulturliv.

Nevn tre punkter som kjennetegner Sande som kulturkommune!

  • Aktivt frivillig kultur, idrett og friluftsliv
  • En kommune med flott natur til friluftsliv med lang kystlinje samt store skogsområder.
  • Vestskogen regnes som et av de mest snørike områdene i Vestfold og har flott skiløyper om vinteren.

Hvis du får 50 friske millioner til kulturformål, hvordan ville du da bruke dem?
Utelukkende på bygg til kulturformål både til kommunens egen aktivitet og i samlokalisiering med det frivillige kulturliv.

FRI TEKST:
Sande kommune er en kommune i sterk vekst. Dette påvirker også hvordan vi må jobbe i forhold til at kultur og fritidstilbudet også må tilpasses denne økningen. Det foregår en storstilt utbygging på Nordre Jarlsberg brygge (NJB), og det er planer om konferansehotell der hvor også ordet kulturhus har blitt brukt i den forbindelse. Dette kan påvirke hvordan vi planlegger kulturtilbud og lokaliteter til det i fremtiden.

Sande kommune har et godt og formalisert samarbeid med Svelvik kommune og Vestfoldmuseene om Fossekleiva kultursenter og Berger museum. I dette samarbeidet inngår det at Berger museum reetablerer seg i Fossekleiva som er et av landets best bevarte industrisamfunn. I tillegg til museum inneholder lokalene en kulturhusdel med plass til ca 300 mennesker samt kaféområde for mindre arrangementer og etter hvert også butikk som skal selge lokal kunst, bergerpledd etc…Begge kommunene har bevilget både investeringsmidler og driftsmidler til dette og har inngått en langvarig samarbeidsavtale. I år jobbes det frem mot Kunst rett vest i september. Da skal lokalene være klare til å ta imot hovedutstillingen til Vestregionens store kunstsatsning.

I Sande har kulturtjenesten ansvar for samarbeidet med våre vennskapskommuner. Disse er Akaa i Finland, Klippan i Sverige og Limbazi i Latvia. I 2014 og trolig også i 2015 er det særlig Limbazi vi har samarbeid med. Vi har inne søknad på et prosjekt som involverer kulturskolen vår gjennom kulturutveksling. Dette er veldig spennende arbeid og vi er helt sikre på at de elevene som deltar på dette fra oss vil ha stort utbytte av det og ikke mist lokalsamfunnet.

Undertegnende sitter som styremedlem i Økofestivalen AS som kommunen er medeier i. I august i år arrangeres den 8.festivalen som er norges eneste rene økologiske festival. Festivalen er først og fremst en matfestival, men der mennesker møtes er det viktig å legge de gode kulturarrangementene. Dette er noe vi har særlig fokus på i 2014. I 2013 deltok HKH Kronprinsesse Mette-Marit under åpningen av festivalen. Hvem som kommer i år under åpningen er ikke bestemt med festivalplanleggingen er godt i rute og vi skal jobbe hvert år for bli et hakk bedre enn året før.

Oppdatert: 03.02.2014 16:06
av


Planlagte aktiviteter

Fagdag 7. desemer 2018

Fagdag om kunst i det offentlige rom holdes 7. desember kl. 9-15 på fylkeshuset i Tønsberg. Påmelding til NOKU Vestfold innen 1. 12.

28.11.2018

Norsk kulturforum Vestfold

Utviklet av Imaker as