Foto: Ingvild F Melien

Vellykket fagseminar og landskonferanse i Hamar kulturhus!

Norsk kulturforum gjennomførte både fagseminar og landskonferanse i Hamar kulturhus 10.-12. juni. Tre interessante og vellykkede dager der kulturlivets behov for egnede lokaler ble belyst fra ulike innfallsvinkler.  Les oppsummerende artikkel av de viktigste temaene.

Kulturhusdebatten har tatt fokuset bort fra kulturlivets faktiske behov for lokaler, være seg aktivitetslokaler, opplæringslokaler, produksjonslokaler, møtelokaler, lager eller formidlingslokaler. Vi trenger de nye kulturhusene som gir kulturlivet gode aktivitets- og formidlingslokaler. Men disse husene kan aldri dekke kulturlivets totale arenabehov. Som idretten trenger tilrettelagte arenaer for den enkelte idrett, trenger også kulturlivet tilrettelagte arenaer for den enkelte kulturaktivitet. 

Kulturlivet bruker skolelokaler, idrettsarenaer, kirker, organisasjonseide hus, nedlagte industrilokaler og egne hjem. De fleste av disse lokalene er ikke egnet for den kulturaktiviteten som drives der.

Norsk kulturforum arbeider med å få en landsomfattende og enhetlig kartlegging av kulturarenaer, både de som får penger og de som ikke får penger. Vi trenger denne oversikten for å gi kulturlivet egnede lokaler for utvikling og formidling over hele landet.

Noen av foredragene finner dere om dere leser videre under.

Foredragene er lenket til det enkelte navn. Der vi ikke har lenke er ikke foredraget tilgjengelig.

Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer?

UTFORDRINGER
Kulturarenaer i Troms
 
Anne-Mette Sætra, Prosjektleder Troms fylkeskommune
Ny norsk standard for akustikk i rom som brukes til musikk. Musikklivets lokalbehov.

Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd
Hva kan Musikkutstyrsordningen bidra med?
 
Rhiannon Edwards, daglig leder Musikkutstyrsordningen

KULTURLIVET BRUKER DE LOKALENE SOM FINNES
Opplæringslokaler:

Morten Christiansen, direktør Norsk kulturskoleråd
Aktivitetslokaler og organisasjonseide hus
:
Endre Kleiveland, styreleder Noregs Ungdomslag

 PENGER: STØTTE, MOMS OG DRIFT
Veiledning gjennom "Moms-jungelen" - Finansiering og drift av kulturbygg
:
Rune Håndlykken, Kulturhusplan DA
Spørsmål, kommentarer og debatt  
ledet av Morgen Hagevik, generalsekretær Norsk teaterråd
__________________________________________________________________________

Er det rom for kultur?
Landskonferanse 11.-12. juni 2014

Utearealer Kari Nilssen, byplansjef Hamar kommune

Hamar kulturhus
Terje Halvorsen, kultursjef Hamar kommune
Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar kommune
Trond Eklund Johansen, leder Hedmark og Oppland musikkråd

Hvordan bruke egne ressurser for utvikling av gode kulturarenaer
Prosjektet Rom for kultur i Troms fylkeskommune, Anne –Mette Sætra, Troms fylkeskommune

Ungdom er som folk flest, De ønsker seg ting å gjøre, steder å være, folk å samarbeide med
Tonje Braa , rådgiver Trondheim kommune: Ja ungdom er som folk flest
Jostein Olsen, leder kommunale kulturbygg Sandnes kommune: Kartet må stemme med terrenget
Anita Olsson, miljøarbeider Eidskog kommune: Se til fortiden, lev i nuet og planlegg for fremtiden

Den mangfoldige helheten, Enkeltaktører, fellesskap, egenaktivitet og opplevelse
Kjersti Sandvik, rektor Løten kulturskole: Kulturskolen, kommunens kulturelle ressurssenter
Inger Marie Bergene, biblioteksjef Stor-Elvdal kommune: Hvordan kan et lite bibliotek gjøre en stor forskjell
Ivar Christiansen, styreleder Norsk teaterråd: Entusiastisk amatør og frivillig

Tanker for hjemveien v/Kristoffer Kumar

/share/mime/48/pdf.png Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer?
(har-vi-funksjonelle-og-framtidsrettede-kulturarenaer-liten.pdf, 503kB)

/share/mime/48/pdf.png Anne Mette Sætra 1
(noku-10.16.2014.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Jon G Olsen
(2014_jgo-noku-nynorskstandard.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Rhiannon Edwards
(2014-muo-presentasjon-noku-hamar.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Rune Håndlykken
(kulturhusplan-noku-hamar-10.06.14.pdf, 887kB)

/share/mime/48/pdf.png Kari Nilssen
(noku-11.06.14-kari-nilssen.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png Terje Halvorsen
(noku-11.06.2014.pdf, 575kB)

/share/mime/48/pdf.png Trond Eklund Johansen
(brukerprosess_hamar_tej.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Anne Mette Sætra 2
(noku-landsmote-12.-juni-2014.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Anita Olsson
(foredrag-norsk-kulturforums-landskonferanse-12.pdf, 88kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Sandvik
(presentasjon-arskonferanse-2014.pdf, 2MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as