Årsmeldinger

Norsk kulturforums årsmeldinger gir et godt bilde av innfallsvinkler, arbeidsoppgaver og prioriteringer. De siste årene er bildene i meldingene hentet fra kommuner som har vært kandidater til prisen Norges kulturkommune.