Årsmeldinger

Norsk kulturforums årsmeldinger gir et godt bilde av innfallsvinkler, arbeidsoppgaver og prioriteringer. De siste årene er bildene i meldingene hentet fra kommuner som har vært kandidater til prisen Norges kulturkommune.

 

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(noku_arsmelding-2015_nett_2.pdf, 8MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(noku-arsmelding-2014.pdf, 14MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2013<