Bli medlem

NOKU er et kompetansenettverk som består primært av små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner, og gjennom vårt nettverk bistår vi medlemmene våre i å etablere gode lokalsamfunn der kunst og kultur er en vesentlig bidragsyter til innbyggernes livskvalitet.

Dette gjør NOKU for våre medlemmer:

  • Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå
  • Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar til ny kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap om den lokale kultursektoren  
  • Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen.

Gjennom medlemskap i NOKU får de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet mulighet til å ta del i et landsdekkende nettverk. NOKU samler hele den lokale kultursektoren i et nettverk for å dele kunnskap og erfaringer for å styrke den lokale kultursektoren.

Medlemskap kan tegnes av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Offentlige og halvoffentlige organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet
  • Støttemedlemskap for enkeltpersoner
Ønsker du medlemskap? Bruk innmeldingsskjema nedenfor!

Kontingentsatser 2019

Kommuner med inntil 2 000 innb. Kr.  2 280
Kommuner med  2 000–4 000 innb. Kr.  4 550
Kommuner med 4 000–10 000 innb. Kr.  6 815
Kommuner med 10 000–30 000 innb. Kr.  8 845
Kommuner med over 30 000 innb. Kr.  11 125
Fylkeskommuner Kr.  11 125
   
Institusjoner/organisasjoner 0–14 ansatte Kr.   1 400
Institusjoner/ organisasjoner over 15 ansatte Kr.   2 780
Støttemedlemskap (privatpersoner) Kr.      355

Kontingenten justeres hvert år ut fra kommunal deflator. Landsmøte 29.mai 2018 vedtok nye kontingentsatser med 10 % økning.

/share/mime/48/pdf.png Medlemmer per 05.11.18
(medlemmer-fylkesvis.pdf, 70kB)

Innmelding i Norsk kulturforum


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as