Foto: Ingvild F. Melien

Fylkeslag

NOKU skal være et bindeledd for dem som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren.

Over hele landet etablerer NOKUs fylkeslag regionale møteplasser for den lokale kultursektoren. Her diskuteres regionale og lokale behov, og møteplassene utvikles i stor grad av fylkeslagene selv. Regionale møteplasser er en vesentlig del av NOKUs arbeid, da den lokale kultursektoren møtes og utveksler erfaringer rundt arbeidet med kunst og kultur i sitt lokalmiljø.

Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av Norsk kulturforums medlemmer i fylket. Det er ikke fylkeslag i alle fylker. Aktiviteten varierer fra fylkeslag til fylkeslag. De fleste arrangerer konferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. Noen arrangerer faglige møter og andre arrangerer studieturer.

Fylkeslagene er viktige i Norsk kulturforums arbeid. Innspill fra og informasjon om kommunene er avgjørende for det arbeidet Norsk kulturforum gjør overfor sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

Noen av fylkeslagene har egne hjemmesider.

NOKU Vestfold
Kontaktperson: Synnøve Viksand Johnson, Sandefjord kommune. Tlf: 905 98 049, e-post: synnove.viksand.johnson@tonsberg.kommune.no


NOKU Rogaland
Kontaktperson: Morten E. Hansen, Sola kommune. Tlf: 990 14 386, e-post: morten.hansen@sola.kommune.no


NOKU Buskerud
Kontaktperson: Marja Lyngra Høgås, Ringerike kommune. Tlf: 413 37 072, e-post: marja.lyngra.hogas@ringerike.kommune.no


NOKU Østfold
Kontaktperson: Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune. tlf: 957 57 456, e-post: henrik.eurenius@sarpsborg.com -

NOKU Telemark
Kontaktpersoner: Signe Marie Kittelså, Vinje kommune. tlf: 958 97 895, e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

NOKU Agder
Kontaktperson: Kristian Strøm- Fladstad, Søgne kommune. tlf: 922 66 450, epost: kristian.strom-fladstad@sogne.kommune.no

NOKU Hordaland
Kontaktperson: Lennart Fjell, Fjell kommune. Tlf: 954 28 703, e-post: lennart.fjell@fjell.kommune.no

NOKU Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Anita Nordheim, Høyanger kommune. Tlf: 959 22 434, e-post: anita.nordheim@hoyanger.kommune.no

NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune. tlf: 970 73 817, e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as