Landsmøte 2015

/share/mime/48/pdf.png Uttalelse fra NOKUs landsmøte - innspill til KS
(uttalelse-fra-nokus-landsmote-innspill-til-ks.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll landsmøte 2015
(protokoll-landsmote-2015.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(noku-arsmelding-2014.pdf, 14MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as