Grunnlagsdokumenter

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument 2015-2016
(strategidokument-2015-2016-endret-070915.pdf, 156kB)

/share/mime/48/pdf.png Politikknotat - innspill til KS
(tid-for-et-lokalt-kulturloft-080915.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png Overordnet handlingsprogram 2015-2016
(overordnet-handlingsprogram-2015-2016.pdf, 158kB)

/share/mime/48/pdf.png Kultur og ny kommunestruktur
(uttalelse-fra-nokus-landsmote-kommunestruktur.pdf, 168kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as