Alta, Risør og Ål kommune er nominert til prisen Norges kulturkommune 2015

Juryen for Norges kulturkommune 2015 har nominert tre kandidater, Alta, Risør og Ål kommune, til prisen NORGES KULTURKOMMUNE 2015.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder). De tre nominerte kommunene vil presentere seg på Stortinget 2. juni før leder av Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg, deler ut prisen til vinneren.

Norsk kulturforum har i år fått søknader fra 16 svært gode kandidater til prisen. 9 av søknadene (representerer 10 fylker) har vært gjennom vurdering i eget fylke og er allerede kåret til Årets kulturkommune i sitt fylke. Norsk kulturforums fylkeslag har vurdert flere kandidater fra hvert av disse fylkene.

Det er ikke enkelt å sammenligne kommuner, men juryen har i år som tidligere år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne de gode løsningene og jobbe helhetlig og langsiktig med eget kulturgrunnlag. Det er lagt vekt på evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse politisk og administrativt, finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører og bruke disse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Juryen mener de tre nominerte jobber godt med dette.

I tillegg til selve søknaden fra kommunen har juryen sett på hjemmesider, vurderinger i Kulturindeksen fra Telemarksforsking og tilgjengelige KOSTRA-tall.

 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as