Ordfører Reinert Kverneland og kultursjef Trond Lie tok imot prisen på vegne av Time kommune

Time kommune er kåret til Rogalands kulturkommune

I knivskarp konkurranse blant flere søknader var det Time kommune som gikk av med seieren i Rogaland. Og Time går videre til den nasjonale konkurransen. Diplom ble delt ut på NOKU Rogalands årsmøte 8. mars.

Juryens begrunnelse:

Årets kulturkommune kan vise til et rikt og mangfoldig kulturliv preget av en rekke frivillige lag og organisasjoner i godt samspill med kommunen som både tilrettelegger og tilbyder. Kultur har vært et synlig satsingsområde i kommunen de senere årene, med store og synlige prosjekter som nytt kinosenter, oppgradering av skulpturparken i sentrum, nytt byrom/utendørs, kulturarena, ungdomskulturhus, idrettshall og noe lengre tilbake også nytt bibliotek.


Kulturtjenestene i kommunen ble i 2017 samlet i en egen virksomhet under ledelse av den nyopprettet stillingen som kultursjef. Kultursatsingen i kommunen reflekteres også i kommunens planverk, både i kommuneplanens samfunnsdel og ikke minst i arbeidet med ny strategiplan for kultur for perioden 2019-2027.


Kommunen har et stort mangfold av ulike lag og foreninger, med hele 84 frivillige kultur-, fritids- og idrettsorganisasjoner, i det daglige et rikt hverdagskulturliv. Den kulturelle grunnmuren i kommunen er solid. Det er tydelig at kultursatsingen er viktig i utviklingen av Bryne som by og regionsenter, og med store "street art"-verk på sentrale bygg i sentrum skaper kunsten også et bilde på en kommune som satser stort på kultur.

Juryen gratulerer Time kommune med en velfortjent tittel som årets kulturkommune 2019!

Juryen har bestått av: Anja Berggård Endresen, leder av regional- og kulturutvalget i Rogaland fylke. Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør Region Stavanger. Tone Strømø, kultursjef i Sandnes kommune. Lilli-Anne J. Grong, daglig leder Norges Musikkorps Forbund Rogaland,  og Morten E. Hansen, leder i NOKU Rogaland.

Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as