Radøy kommune kåret til Årets kulturkommune i Hordaland

Norsk kulturforum – Hordaland, har kåret Radøy kommune til Årets kulturkommune i Hordaland. Radøy kommune går derfor videre til den nasjonale kåringen av Norges kulturkommune.

Radøy kommune er en markant kulturkommune som har gjort kultur til en viktig faktor i det lokale utviklingsarbeidet. Gjennom langsiktige og målrettede tiltak har de etablert kulturpolitiske satsinger som svarer på de lokale behovene, og er innrettet etter folketall og geografi. De er gode forbilder for andre. Juryen ser kommunen sin satsing som et lokalt samskapende løft, som har skapt et kulturtilbud og kulturformidling som er inkluderende og innbydende – bred og spisset. Den brede ungdomssatsingen, samt den spissete satsingen opp mot idretts- og korpsmiljøet bør trekkes særskilt fram. Manger Musikklag er ikke bare Radøy sin stolthet, men også Hordalands og Norges. Juryen var enstemmig i sin vurdering, og er stolte av å kunna nominere Radøy kommune som Hordaland sin kandidat til å få den nasjonale prisen Norges kulturkommune.


Juryen bestod av:
- Anne Gine Hestetun, Fylkesordfører i Hordaland
- Per Morten Ekerhovd, Fylkesdirektør kultur og idrett
- Lennart Fjell, Leiar NOKU Hordaland

Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as