Foto: Ingvild F. Melien

Norges kulturkommune 2015

Kåringen av Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

Prisen ble delt ut 2. juni av leder i Stortingets Familie- og kulturkomite. Utdelingen var på Stortinget.

Årets nominerte var Alta, Risør og Ål kommune.

Vinneren ble Risør kommune

Alta kommune legger til rette for et svært aktivt og variert kulturliv i spenningsfeltet samisk, norsk, finsk og russisk kultur. Kommunens planarbeid, økonomiske bidrag og engasjement med basis i nordkalotten, institusjoner og ulike kunstuttrykk er betydelig. Innsatsen er synlig både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Risør kommune har gjennom en årrekke hatt et langsiktig perspektiv på sin kultursatsing. Gjennom stedsutvikling, kulturvern, godt samspill mellom offentlig og privat innsats, er kommunen sentral i etablering og drift av kulturtilbud lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kommunen engasjerer seg i mange spennende tilbud for egne innbyggere, både amatører og profesjonelle, tilreisende og fastboende.

Ål kommune er en viktig drivkraft for kulturlivet i hele Hallingdal. Målrettet og langsiktig satsing på arenaer for kultur og samarbeid mellom offentlig og frivillig innsats er sentralt. Kommunen er også opptatt av samarbeidet mellom kultur og helse, og videreutvikling av Ål kulturhus som et mangfoldig kulturhus er et av satsingsområdene.

Alle tre kommunene har jobbet godt med å finne helhetlige og langsiktige løsninger  med grunnlag i egen lokalkultur. De har vist evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse og finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører, og bruker dette både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunene får inntil 20 minutter hver til å presentere seg.

Juryens medlemmer har vært:
- Svein Harberg, leder av Stortingets Familie- og kulturkomité
- Gunn Marit Helgesen, leder i KS
- Per Aimar Carlsen, styreleder i Norsk kulturforum og leder for juryen

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as