Kulturnatt i Larvik Foto: Gunnar Berven

Larvik er kåret til Vestfolds kulturkommune 2019

Det kom inn fire sterke og gode søknader, så det ble en knivskarp konkurranse mellom Færder, Horten, Larvik og Sandefjord.

Juryens begrunnelse:
Larvik kommune har en helhetlig og langsiktig kulturstrategi med god politisk forankring. De har høy vilje til å satse på kultur, noe som blant annet vises i en grundig og gjennomarbeidet kulturplan med en tydelig og klar retning. Kulturplanen vektlegger samskaping og samarbeid som en metode for å ivareta kulturens bredde og mangfold. Larvik kommune viser en balansert tilnærming til det profesjonelle aspektet og til det organiserte og uorganiserte kulturtilbudet. Videre satser kommunen på å være en tydelig tilrettelegger og støttespiller overfor barn og unge, frivilligheten, profesjonelle aktører og kunstnere, kulturnæringen og private aktører. De senere årene har kommunen gjort betydelige investeringer i kulturarenaer og kulturbygg, noe som vil komme kulturen og Larviks befolkning til gode.
 
Juryen har bestått av Ellen Eriksen (leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylke), Signe Marie Kittelsaa (leder i NOKU Telemark), Bente Ragnhild Andresen (styremedlem i NOKU Vestfold) og Synnøve Viksand Johnson (leder i NOKU Vestfold).
 
Utdeling av diplom vil foregå under NOKUs årsmøte 27. mars på Sliperiet i Larvik.
 
NOKU Vestfold vil presisere at det utføres utrolig mye bra kultur i fylket vårt, dette kommer godt fram i alle søknadene.

Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as