Kultur for samfunnsutvikling

Norsk kulturforum har i mange år hatt et overordnet og langsiktig perspektiv på kultur og samfunn der kulturutvikling også handler om samfunnsplanlegging, om å skape forutsetninger for en helhetlig utvikling, miljømessig, økonomisk, sosialt og kulturelt. Plan og bygningsloven legger føringer for hvordan dette skal gjøres. Vi er opptatt av det helhetlige tilbudet, av livskvalitet og kjennetegn ved det enkelte lokalsamfunn. Det helhetlige tilbudet er summen av en rekke enkelttiltak og aktiviteter underlagt ulike strukturer, sektorer, institusjoner og organisasjoner.

17.04.2013
| Les mer

Samling for pilotkommunene, Nordfjordeid oktober 2013

Skulptur i inngangspartiet til Operahuset på Nordfjordeid
Foto: Åse Festervoll

Arbeidet med pilotkommunene under satsingen Kultur for samfunnsutvikling har god framdrift. Etter studietur til London i mars har kommunene arbeidet hver for seg med konkretisering og forankring. I september ble det gjennomført møter med alle kommunene med gjennomgang av status og utfordringer. Disse besøkene dannet grunnlag for samlingen som nå ble arrangert på Nordfjordeid. Kommunene som deltok på denne samlingen var Eid kommune, Gloppen kommune, Naustdal kommune og Solund kommune. Alle med ulike problemstillinger og innfallsvinkler.

Programmet var variert med både foredrag, presentasjoner fra arbeidet i hver kommune og opplæring i bruk av kartatlas for analyse og dokumentasjon.

Som prosessveieldere hadde vi leid inn Christina Hjorth og Marie Bergdahl som begge har jobbet med Cultural Planning i Sverige gjennom mange år. Erfaringene fra Sverige og andre land som bruker disse metodene er enige om følgende overordnede kriterier for å lykkes: Gode forberedelser og tverrsektoriell forankring hos politikere og ansatte. Systematisk kartlegging gjennom innsamling av eksisterende data og gjennomføring av nye undersøkelser i form av samtaler, møteplasser, arbeidsgrupper mm. Bredt og tverrsektorielt perspektiv og involvering.

31.10.2013
| Les mer

Eid kommune fikk Kryss-prisen 2013

Statsbygg arrangerer annethvert år Krysskonferansen der kulturbasert steds- og lokalsamfunnsutvikling presenteres og diskkuteres. Eid kommune fikk på konferansen 2013 Kryssprisen 2013 for sitt arbeid med kulturbasert by- og stedsutvikling. Juryen framhevet kommunens deltakelse i pilotprosjektet vårt som en av faktorene for å gi dem prisen. Les mer på Sogn og Fjordane fylkeskommunes hjemmesider.

13.03.2014

Studietur til London mars 2013

Fem kommuner fra Sogn og Fjordane, fylkeskommunen og to gjester fra Hedmark fylkeskommune reiste i begynnelsen av mars sammen med Norsk kulturforum til London for å lære mer om Cultural Planning som metode for lokal samfunnsutvikling.
Det var deltakere fra kommunene Eid, Naustdal, Gulen, Leikanger og Solund. Fylkeskommunen var representert med både næringsavdeling, plan- og samfunnsavdeling og kulturavdeling. I tillegg deltok også Hedmark fylkeskommune med to representantar, og fra Norsk kulturforum deltok generalsekretæren.

Se video her

Hovudmålet med studieturen var å se bydeler og byer i England som har brukt Cultural Planning og Cultural Mapping i sitt arbeid med stedsutvikling. Lia Ghilardi var kurshaldar.

Første dagen ble metoden introduert før vi fikk en byvandring i Tower Hamlets-området, inkludert Brick Lane. Her fekk vi mellom anna vitje CIDA og Rich Mix.

Neste dag var vi i Folkstone i Kent, ein times togtur fra London. Her besøkte vi Creative Quarter og fikk innblikk i hvordan arbeidet med byutvikling var lagt opp rundt bla kreative prosjekter.

Siste dag var i sin helhet lagt opp som en masterclass der alle kommunene presenterte sine prosjekter og innfallsvinkler i plenum med tilbakemelding og veiledning fra Lia Ghilardi og diskusjon i gruppen som helhet.

Bilder

12.04.2013


Program for studietur til London

Learning to plan culturally and thinking creatively about local development".
Norsk Kulturforum, Study Visit 6-8 March 2013

Hosted by Lia Ghilardi, Noema Culture & Place Mapping & Noema Research and Planning London.

Se programmet under for lenger til steder og tiltak.

12.04.2013
| Les mer

Utviklet av Imaker as