Vellykket landskonferanse i Narvik

Norsk kulturforum landskonferanse i Narvik hadde Kulturutredningen 2014 som hovedtema. Engerutvalget, som la fram rapporten 4. mars, mener at i den grad en kan snakke om tapere i den kulturpolitiske ressurskampen i tiden etter 2005, så er det kommunene og det lokale kulturlivet. Utvalget mener det er behov for et lokalt kulturløft for å styrke den kulturelle grunnmuren. Utvalget ser at det er behov for bedre samspill og dialog mellom kulturpolisiske myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå. De mener kulturpolitikken skal knyttes til plan- og bygningsloven, og peker på at dette vil bidra til bedre dialog med fylkeskommunale og statlige myndigheter. Det vil også utløse synergieffekter på tvers av forvaltningsnivå og fagområder. Konferansen tok utgangspunkt i utredningens konklusjoner og forsøkte gjennom foredrag og kulturinnslag å vise hvordan det lokale kulturlivet ser ut fra offentlig, frivillig og privat perspektiv. Den overordnede konklusjonen er at det lokale kulturlivet er mangfoldig både i tilbud og utfordringer. Noen av foredragene kan du lese under.

I forkant av konferansen ble det arrangert en studietur til Kiruna, byen der sentrum skal flyttes. Bildet er hentet fra togturen med Ofotbanen til Kiruna.

PROGRAM

ONSDAG 5. JUNI

VELKOMMEN v/ Ordfører i Narvik Tore Nysæter og avtroppende styreleder i Norsk kulturforum Jorunn Bøe

LOKALT KULTURLIV – HVA SNAKKER VI OM?

  • Fra et kommunalt perspektiv v/kultursjef Arne Vinje, Bodø kommune
    Hvilke utfordringer står kommunene overfor i overordnet planlegging og tilrettelegging? Hvordan favne og forene offentlig, frivillig og privat aktivitet til en helhetlig politikk? Bodø kommune var en av de nominerte kandidatene til prisen Norges kulturkommune i 2011.
  • Fra frivillig kultursektors perspektiv v/Morten Hagevik, generalsekretær Norsk teaterråd.Frivillige kulturorganisasjoner bidrar med et bredt spekter av kulturaktiviteter, tiltak og opplevelser. Hvordan ser kulturorganisasjonene på lokalt kulturutviklingsarbeid?
  • Fra et kunstnerperspektiv v/Trond Hugo Haugen, kunstner. Hvilken plass og rolle har kunstneren i det lokale kulturlivet?

 DEBATT – HVA TRENGER VI?

Kulturutredningen 2014 slår fast at det er behov for et lokalt kulturløft der den kulturelle grunnmuren styrkes. Den peker på at det har vært nedbygging av politiske og administrative strukturer i den sentrale kommuneadministrasjonen og at kultur i økende grad sees på som et aspekt ved andre politikkfelt.
Vi legger opp til debatt i grupper der vi ønsker innspill fra alle gruppene ut fra konklusjonene i Kulturutredningen 2014 og foredragene i forkant av debatten. Innspillene vil bli samlet inn  og systematisert som grunnlag for videre arbeid.

KÅRING AV NORGES KULTURKOMMUNE v/Anne Enger

Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2013. De øvrige nominerte var Hammerfest kommune, Kvam kommune og Utsira kommune

TORSDAG 6. JUNI

DET MANGFOLDIGE LOKALE KULTURLIVET

Etter kulturutredningen v/Georg Arnestad, kulturforsker og debattant
Hvilke utfordringer har vi, hvilke muligheter ser vi og hva bør vi gjøre?

Hva gjør og hva betyr kulturskole, bibliotek, kulturminner mm for kulturliv og lokalsamfunn?

Hvilken plass og rolle har kunstnerne i den helhetlige kulturpolitikken?

Hva gjør og hva betyr de frivillige kulturorganisasjonene for tilbud og aktiviteter i den enkelte kommune?

TANKER FOR HJEMVEIEN v/Nasra Omar, slagverker og produsent

 

 

/share/mime/48/pdf.png Arne Vinje
(fra-et-kommunalt-perpesktiv_arne-vinje.pdf, 19MB)

/share/mime/48/pdf.png Georg Arnestads foredrag
(etter-kulturutredningen_narvik-1.noku.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Dag Brock
(arets-kulturskolekommune-2012_dag-broch.pdf, 8MB)

/share/mime/48/pdf.png Arne Håkon Thomassen
(kulturminner-og-samisk-kultur_pp-narvik-6-juni-2013.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png Øyvind Stang
(kommunen_fyrboter-eller-brannslukkerpres.-06.06.13.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Karianne Aam
(bibliotek-i-kulutrutredningens-tid_karianne-aam.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Synnøve Persen
(foredrag-norsk-kulturforum-synnove-persen.pdf, 83kB)

/share/mime/48/pdf.png Stian Slotterøy Johnsen
(hvordan-lykkes-med-samarbeid-mellom-kommune-og-frivillighet.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Gangsø
(voksenopplaring_kjarsti-gangso.pdf, 1MB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as