Vellykket gjennomføring av landskonferansen 2010

Norsk kulturforum gjennomførte årets landskonferanse 25.-26. oktober på Voksenåsen i Oslo. Årets program hadde et nordisk fokus gjennom foredragsholdere og deltakere fra resten av Norden i tillegg til representanter fra kommuner, fylkeksommuner, institusjoner og organisasjoner i Norge.

Konferansen markerte også Norsk kulturforums 40-årsjubileum som ved feiret med festmiddag og taler mandag kveld. I fobindelse med jubileet er det også utviklet nytt materiell og ny profil for organisasjonen. Dette ble lansert i forbindelse med konferansen.

Programmet mandag hadde fokus på overordnede tema knyttet til nordisk samarbeid, kulturpolitike utfordringer i Norden og tanker om samarbeid, livskvalitet og morgendagens utfordringer.

Programmet tirsdag var lagt opp rundt fire seminar knyttet til kulturpolitikk for barn og unge, kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring.

Kulturinnslagene mandag 25. oktober markerte alle på ulike måter 25-årsdagen for første UKM mønstring som ble arrangert i Akershus. Kulturinnslagene representerte både nye deltkaere og tidligere deltakere som nå er profesjonelle utøvere.

Program og foredrag mandag 25. oktober

HVA BETYR GRENSEREGIONALT/INTERREGIONALT SAMARBEID FOR LOKAL KUNST- OG KULTURUTVIKLING? Del av programmet på Nordisk seminar.

Øresundsregionen som kreativ metapol:Søren Buhl Hornskov – prosjektleder
Interreg-prosjektet  KIA – Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe, kultursjef Risør, styreleder Norsk kulturforum

INNLEDENDE FOREDRAG

Åpningsforedrag Lubna Jaffery Fjell, statssekretær Kulturdepartementet

Kan vi se en renessanse for nordisk samarbeid?: Olemic Thommessen, Stortingsrepresentant (H), styreleder Nordisk kulturfond, medlem av Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg, styreleder Foreningen Norden, Norge

KULTURPOLITIKK I NORDEN

Lokal kulturpolitikk og kulturorganisering i Norden – Nordisk utredning: Katarina Michnik, doktorand/PhD Student , Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige

Det kommunale landskap i forandring - regionalisering  av kulturfeltet:
- Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige
- Rolf Tufvesson, Kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Sverige

Inspirasjonsforedrag – Overordnede tanker om helse, livskvalitet, morgendagens kulturfaglige og kulturpolitiske utfordringer:
- Eleanor Bodel, Projektledare Kultur för seniorer- kultur och hälsa, Umeå kommun , Sverige
- Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet

 

Program og foredrag tirsdag 24. oktober

SEMINAR 1:    KULTURPOLITIKK FOR BARN OG UNGE – HELHET ELLER BARE FRAGMENTER?

Lansering av veiledningshefte.Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge.
Åse Vigdis Festervoll, Generalsekretær Norsk kulturforum

Kulturarbeid for barn og unge – helhet og sammenheng:
Torkel Øien, Kulturskolekonsulent, Norsk kulturskoleråd region øst

Om kvalitet i arbeidet med barn og unge:
Merete Dael, Konsulent Børnekulturens Netværk, Danmark

Kulturpolitiske strategier i arbeidet med barn og unge i Helsingør kommune:
Ida Wettendorff, Børnekulturkonsulent, Helsingør Kommune, Danmark

SEMINAR 2: KULTURLEDELSE

Kulturledelse – hva snakker vi om?
Anna Elisa Tryti, Fylkeskultursjef Hordaland fylkeskommune

Kvalifikasjoner for framtidens kulturledere:
Kaarlo Hildén, programchef Hanaholmen/  Kulturcentrum för Sverige och Finland

Ytringsfrihet og ledelse i dagens medier:
Majoran Vivekananthan, redaktør Utrop

SEMINAR 3: NYE STEMMER I KULTURLIVET

Hva snakker vi egentlig om?
Eli Borchgrevink, daglig leder, Du store verden!

Gi ungdommen en stemme
Camara Lundestad Joof, musiker og skuespiller

Norsk kultur – hva er det?
Asta Busingye Lydersen, artist i Queendom, nestleder  Norsk Kulturråd

Fargesprakende og flerstemt
Inga-Lise Nilsen, lokal arrangør for UKM Alna/tjenesteleder Trosterudklubben

SEMINAR 4: KULTUR OG NÆRING

Erfaringer fra arbeidet med kultur og næring i Sverige
Elin Jakobsson, utredare, Statens kulturråd, Sverige

Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling?
Bibbi Børresen, keramiker, prosessleder i KIA, Østfold Kunstnersenter.

Kultur og næring – hånd i hånd?
Rune Øygard, ordfører Vågå kommune

Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven
Grete Horntvedt,  Norsk kulturarv

Børs og katedral?
Karl Einar Ellingsen, adm. direktør Voksenåsen

TANKER FOR HJEMVEIEN

Jeg – et renessansemenneske?
Erik Fosnes Hansen, forfatter, medlem av Norsk kulturråd

/share/mime/48/pdf.png Øresundregionen som kreativ metapol
(soren-buhl-hornskov.pdf, 574kB)

/share/mime/48/pdf.png KIA-prosjektet
(jorunn-boe.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Nordisk prosjekt - lokalt kulturutviklingsarbeid
(katharina-michnik-2.pdf, 587kB)

/share/mime/48/pdf.png Det kommunale kulturfeltet i endring
(jenny-johannison-2.pdf, 215kB)

/share/mime/48/pdf.png Det kommunale landskap i forandring 2
(rolf-tufvesson.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Raushetens og bevissthetens økonomi
(irene-nygardsvik.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturarbeid for barn og unge - helhet og sammenheng
(torkel-oien.pdf, 342kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturpolitiske strategier i arbeidet med barn og unge i Helsingør kommune
(ida-wettendorff.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Om kvalitet i arbeidet med barn og unge
(merete-dael.pdf, 582kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturledelse - hva snakker vi om?
(anna-elisa-tryti.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Kvalifikasjoner for framtidens kulturledere
(kaarlo-hilden.pdf, 327kB)

/share/mime/48/pdf.png Ytringsfrihet og ledelse i dagens medier
(majoran.pdf, 728kB)

/share/mime/48/pdf.png Erfaringer fra arbeidet med kultur og næring i Sverige
(elin-jakobsson.pdf, 757kB)

/share/mime/48/pdf.png Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling?
(bibbi-borresen.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Kultur og næring - hånd i hånd?
(rune-oygard.pdf, 638kB)

/share/mime/48/pdf.png Nærings og verdiskaping med basis i kulturarven
(grete-horntvedt.pdf, 7MB)

/share/mime/48/pdf.png Nordisk utredning. Nasjonal kulturpolitikk - likheter og utfordringer
(katharina-michnik1.pdf, 515kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturrådet har ordet - svensk kulturpolitikk i endring
(benny-marcel.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Regionalisering i Sverige
(jenny-johannison-1.pdf, 303kB)

/share/mime/48/pdf.png Utfordringer svenske kommuner
(calle-nathanson.pdf, 155kB)

/share/mime/48/pdf.png Utfordringer finske kommuner
(ditte-winqvist.pdf, 452kB)

/share/mime/48/pdf.png Utfordringer norske kommuner
(hans-clementz.pdf, 82kB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as