Konferanserapport

Norsk kulturforum har med støtte fra Svensk-norska samarbetsfondetn fått utarbeidet en rapport fra landskonferansen. Rapporten er utarbeidet av Jenny Johannisson fra Høgskolan i Borås og har fokus på gjennomgående tema og hvilke av disse som en kanskje bør gripe fatt i for videre arbeid og oppfølging; både i forhold til politiske tema og forskningstema.

/share/mime/48/pdf.png Lokal kulturutvikling i Nordisk perspektiv
(lokal_kulturutvikling_johannissonsamlet.pdf, 686kB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as