Internasjonal kulturkraft

Konferansen er fulltegnet.

Vi gleder oss til å vise hvilke muligheter som ligger i internasjonalt kultursamarbeid. Gjennom to innholdsrike dager i Bergen, 31. januar – 1. februar 2017, vil vi bidra til kunnskap, bygge bredere nettverk og bidra til kompetansedeling for kommuner, fylkeskommuner og gode hjelpere.

Programmet er klart. Vi trekker opp de store linjene, synliggjør mulighetene og viser gode eksempler. Programområder som Interreg, Erasmus+/Aktiv Ungdom, NordPLUS, Kulturkontakt Nord, Nordisk kulturfond, EØS-midler, Kreativt Europa med flere skal presenteres.

Konferansen er resultat av kontakt og samarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Nord-Trøndelag, NOKU Nord-Trøndelag, NOKU Hordaland og Norsk kulturforum. Norsk kulturråd er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet, men foredragsholdere og eksempler kommer fra hele landet.

Deltakerliste

Flyer

 

/share/mime/48/pdf.png Deltakerliste
(deltagere-internasjonal-kulturkraft.pdf, 146kB)

/share/mime/48/pdf.png Program
(program-internasjonal-kulturkraft.pdf, 231kB)

/share/mime/48/pdf.png Flyer Internasjonal kulturkraft
(internasjonal-kulturkraft.pdf, 414kB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen i 2016 ble gjennomført i Tønsberg kommune i Vestfold  24.-25. mai og hadde tittelen Kultur bygger og beveger.

Neste års landskonferanse er lagt til Alta kommune i Finnmark 29. - 31. mai 2017, med programtilbud også de påfølgende to dagene. Program og rammer er under arbeid og temaene spenner vidt fra ungdom og medvirkning til flerkulturelle lokalsamfunn og immateriell kulturarv. Det blir bonusseminar i forkant av landskonferansen og buss-seminar til Sametinget i etterkant. Og for dem som ønsker det, blir det også studietur til Murmansk.


Ønsker du nyhetsbrev?

Norsk kulturforum - NOKU, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Telefon: (+47) 948 37 655, E-post: post@noku.no

© Norsk kulturforum, 2016. Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.

Utviklet av Imaker as