Rogalandskonferansen for ungdomsarbeidere 2019

Sted: Sola kulturhusTid: 16.01.2019 09:00 - 17:00

Arrangør NOKU Rogaland og Sola kommune, fritid.

UNG I DAG

Hvilke utfordringer og muligheter gir dagens ungdomstrender oss i fritidssektoren?

Onsdag 16. januar

09.00 - 10.30 Sola kommune - fritid.

Å forme en fritidssektor til å ivareta nye utfordringer og gi nye muligheter

v/Ellinor Klokk virksomhetsleder Sola Fritid og Trine Gulsrud, fritidsveileder Sola Fritid.

 

Sola Fritid har siden 2014 jobbet etter nye arbeidsmodeller, der de gikk vekk fra de tradisjonelle fritidsklubbene og opprettet nye arbeidsroller. 

- Samfunnsmessige endringer som endrer etterspørselen etter det kommunale fritidsarbeidet.

- Å ivareta oppgaver som er vanskelig å løse innenfor den tradisjonelle fritidsklubbmodellen

- Å bygge en organisasjonsmodell som er fleksibel nok til å kunne bruke ressursene der behovet og etterspørselen er størst til enhver tid.

- Fritidsveileder; presentasjon av en ny arbeidsrolle i Sola Fritid. 

 

10.30 - 10.45 Pause m/frukt


10.45 - 12.00 Sola kommune - Ungdomsteam "Chill! Det er bare en plante..."

Dagens russituasjon og nye trender. Er dagens ungdom mer liberale i sine holdninger til illegale rusmidler
og hvordan møte ungdom i diskusjonene rundt dette? 
Sola Ungdomsteam opplever utfordringer knyttet til dette i det forebyggende rusarbeidet ukentlig.
Hvordan møter vi disse utfordringene?


12.00 - 13.00 LUNSJ m/omvisning på «FeelGood» ungdomshus, Sola kulturhus.

13:00 - 17:00: Mia Börjesson: Ungdomscoaching, helsefremmende samtaler med ungdom, ungdomskunnskap, ungdom og stresshåndtering.

Mia Börjesson er sosionom og har utdanning i sosialt arbeid, psykososial veiledning og i løsningsfokusert korttidsterapi.
Hun arbeider som veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.

http://www.miaborjesson.se/

I Norge har hun utgitt 3 bøker. «Att bygga psykisk helse», «Helsefremmende samtalar med ungdom» og «Ungdomscoaching»
(der Petra Røise er medforfatter). Alle i 2017. Våren 2018 kom boken " Jentegrupper, en mötesplats för vänskap och självtillit"

Påmelding innen 8.januar!

Oppdatert: 07.01.2019 10:47
av Monica Faye


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as