Hva skal til for at du engasjerer deg i lokalt kulturarbeid?

Sted: Litteraturhuset i BergenTid: 29.03.2019 09:00 - 15:30

Bergen kommune inviterer til konferanse på Litteraturhuset. Gjennom konferansen vil vi se nærmere på modeller for medvirkning, fellesskapsløsninger og grasrotinitiativ som kan bidra til levende lokalsamfunn og økt deltakelse på kulturfeltet. Påmeldingsfrist 25.mars.

Les mer her.

Oppdatert: 30.01.2019 14:04
av Monica Faye


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as