Hjelp - vi skal slå oss sammen!

Tema: Kommunesammenslåing

Som følge av kommune- og regionreformen, står det lokale kunst- og kulturlivet står overfor store omstillinger i de kommende årene. Innen 2020 skal 428 kommuner bli til 354, og den 1. januar 2018 så fire nye kommuner dagens lys: Indre Fosen (Rissa og Leksvik), Larvik (Lardal og Larvik), Færder (Tjøme/Nøtterøy) og Holmestrand (Hof og Holmestrand).

Norsk Kulturforum er en landsomfattende fagorganisasjon primært for kulturadministrasjonen i kommunene, og vil i denne prosessen være en pådriver for å sikre at kunst og kultursektoren blir sikret og prioritert i de nye kommuneadministrasjonene. Vi følger derfor nøye med i sammenslåingsprosessene som for tiden pågår rundt omkring i landet.

- «Kommunesammenslåing og ringvirkninger for kultursektorene er derfor første tema for den nystartede NOKU-bloggen.»

Sett fra NOKUs ståsted, handler sammenslåingsprosessen om hvordan norske kommuner organiserer kultursektoren i de nye kommunene – økonomisk, administrativt – og ikke minst politisk. Vi følger også nøye med på hvordan kulturtilbudet blir forvaltet i sammenslåingsprosessen når det gjelder tilgjengelighet, mangfold og kvalitet.


NOKU tror ikke nødvendigvis at kommunereformen vil vise seg å være negativ for kultur-Norge. Men om reformen skal ende med et positivt utfall for kulturens del, mener vi at kultursektoren må bli prioritert på et tidlig tidspunkt i prosessen og bli godt forankret både i selve sammenslåingsarbeidet og i kommunenes nye organisasjonsmodeller – både administrativt og politisk.

- «NOKU har spurt tre av de fire nye kommunene om utfallet for kulturens del  etter sammenslåingen - ingen opplevde kutt i kulturbudsjettet etter sammenslåingen». 


NOKU har spurt tre av de fire nye kommunene om realiteten for kultursektoren etter sammenslåingsprosessen. Kort oppsummert har ingen av de nye kommunene opplevd kutt i kulturbudsjettet, men man kan se forskjeller i hvordan kulturprosjekter er aktivt benyttet i selve sammenslåingsprosessen og hvordan kultursektoren er forankret både administrativt og politisk. I noen kommuner var kultursektoren en drivkraft i sammenslåingen, i andre utarbeidet man kulturprofilen som resultat av sammenslåingen.

Av de tre kommunene vi har snakket med, kan det se ut til at Indre Fosen kommune har kommet sterkest ut av sammenslåingsprosessen – sett fra kulturens ståsted. Med et innbyggertall på 10 175 har den nyfødte kommunen en egen kulturenhet rett under rådmann i organisasjonskartet, og kulturenheten er representert i rådmannens ledergruppe – og ikke nok med det! Indre Fosen har også et eget kulturutvalg i kommunestyret.

I samtalen med de nye kommunene kom det også tydelig frem at kunst og kultur har vært viktige faktorer i sammenslåingsprosessen – kunst og kultur har bidratt til å skape en ny kommuneidentitet og nytt felleskap. I ukene fremover skal gjesteskribenter belyse disse temaene på NOKU-bloggen, og kultursjefene i både Larvik og Indre Fosen kommune skal dele sine erfaringer fra sammenslåingsprosessen for å inspirere de kommunene som befinner seg midt oppi prosessen i dag.

- «Midt i prosessen»

Ja, for de fleste kulturadministrasjoner befinner seg for tiden midt i sammenslåingsprosesser – og ikke alle rapporterer om like gode erfaringer og utfall. Denne bekymringen skal også løftes og luftes på NOKU-bloggen. Skal vi klare å forankre gode kulturadministrasjoner i de nye administrasjonsenhetene, behøver vi kunnskap om hvordan kulturlovene regulerer hva kommunene skal satse på, og vi må snakke om kulturbudsjettene som kuttes, og stillingene som forsvinner.

Vi håper at flere vil fortelle om situasjonen der ute her på bloggen vår, og at NOKU-bloggen blir et rom for inspirasjon, erfaringsdeling og ektefølt engasjement for lokalt kunst- og kulturliv.

Norsk Kulturforum arbeider for at det lokale kunst- og kulturlivet skal bli et sentralt kulturpolitisk satsingsområde, både på nasjonalt og lokalt nivå.  NOKU-bloggen skal være et aktuelt forum hvor nasjonal kulturpolitikk skal diskuteres – sett med lokale øyne. Bloggen skal by på politiske betraktninger, tanker om praktiske forhold rundt aktuell politikk og beslutninger, og skal også være et nasjonalt utstillingsvindu for alt arbeidet som legges ned i det lokale kulturlivet rundt omkring i landet – og da trenger vi deg som jobber med lokal kunst og kultur.  

Les mer om intensjonen med bloggen her.  Vil du være med i debatten og skrive på bloggen? Les her!

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as