Vänta inte på nya statliga pengar!

Ola Jacobson, virksomhetsstrateg og  internasjonal sekretær i Region Skåne, kom til NOKU-konferansen 2018 for å fortelle om «Kultursamverkansmodellen» som var Sveriges modell for å gi mer ansvar og oppgaver til landets kommuner og regioner. Vi oppfordret han til å holde en sluttkommentar til konferansen.

Slutkläm i Norge

Till kulturlivet: Det ökade regionala ansvaret har lett till en tydligare kulturpolitisk agenda som tar ansvar för att utveckla hela regionen utifrån de specifika förutsättningar som finns just i den egna regionen – som vi identifierar tillsammans med kommunerna och kulturlivet. I Skånes fall – som säkert många andra – handlar det mycket om hur hela resursen ska nå hela regionen utan att allt ska finnas överallt. Vi har många små kommuner med stor utvecklingskraft – det ska vi stimulera och stötta.

Till regionerna: Gör det ni tror på och prata om det. Vänta inte på nya statliga pengar! Det har inte blivit så mycket mer statliga pengar, men i Skåne har regionen satsat. Med ökad kompetens och tydligare politisk inriktning kommer ökade ambitioner och bättre dialog.

Till alla: Med kultursamverkansmodellen har dialogen mellan region och kommuner (och kulturlivet) blivit mycket bättre och vi kan lättare göra gemensamma satsningar som gynnar alla. Den regionala samordnande funktionen kring gemensamt utvecklingsarbete är det bara den regionala nivån som vill ta på sig.

Kom ihåg: Det är inte en modell for effektivisering utan en modell för att stimulera kulturutveckling utifrån de specifika regionala och lokala forutsättningarna.

Foto: Grethe Nygaard

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as