Vil du skrive på NOKU-bloggen?

Vi søker gjesteskribenter

NOKU-bloggen skal være et forum hvor nasjonal kulturpolitikk diskuteres fra et lokalt perspektiv, hvor rammene for det lokale kunst- og kulturlivet settes i fokus, og også være et utstillingsvindu for alle den kunsten og kulturen som til daglig administreres, planlegges og ikke minst – utøves og vises rundt omkring i Norges kommuner. 

Norsk Kulturforum ønsker å høre fra skribenter med engasjement for det lokale kulturlivet i landets kommuner, og som vil skrive om temaer med forbindelse til dette.

- Arbeider du i kultursektoren i kommune-Norge?
 - Er du opptatt av det lokale kunst- og kulturlivet?
- Har du lyst til å sette lokal kunst – og kulturpolitikk på agendaen?

Kjenner du deg igjen i ett eller flere av punktene over, eller har du annet engasjement relatert til det lokale kulturlivet i Norge?  Meld din interesse, vi ser frem til å høre fra deg!

Send en e-post til: post@noku.no

Foto: Ingvild F. Melien

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as