NOKU-bloggen

Nasjonal kulturpolitikk sett med lokalt blikk

Norsk Kulturforum - NOKU - arbeider for at det lokale kunst- og kulturlivet skal bli et sentralt kulturpolitisk satsingsområde, både på nasjonalt og lokalt nivå. NOKU-bloggen skal være et aktuelt forum hvor nasjonal kulturpolitikk skal diskuteres – sett fra et lokalt perspektiv.  Bloggen skal by på politiske betraktninger, tanker om praktiske forhold rundt aktuell politikk og beslutninger, og skal også være et nasjonalt utstillingsvindu for alt arbeidet som legges ned i det lokale kunst- og kulturlivet rundt omkring i landet.

- «Det lokale kunst- og kulturlivet skal bli et sentralt kulturpolitisk satsingsområde»

Den lokale kulturen er en viktig politisk faktor, og dette er noe av det NOKU ønsker å synliggjøre gjennom bloggen. Vi mener en nasjonal kulturpolitikk må ta utgangspunkt i folk og det stedet folk lever livene sine – nemlig i de norske kommunene med alt det mangfoldet de har å by på – det være seg land eller by, kyst eller innland.  NOKU-bloggen er et ledd i denne prosessen, her skal vi ta for oss tematikk som er av interesse for nasjonale politikere og forvaltning, og som er bygget på den viktigste ingrediensen av dem alle, nemlig det lokale kulturlivet og den lokale kulturforvaltningen. 

Politikerne, både på lokalt og nasjonale nivå skal bli gode på kunst og kultur – og det kan vi bare få til ved å vise at det lokale kunst- og kulturlivet er politisk relevant! NOKU-bloggen er et ledd i denne prosessen, og skal bidra til både synliggjøring og diskusjon.

-«En nasjonal kulturpolitikk må ta utgangspunkt i folk og det stedet folk lever livene sine – nemlig i de norske kommunene»

NOKU er en organisasjonen  for kommunenes kulturadministrasjoner og dem som jobber der primært. Vår jobb er derfor å være en pådriver opp mot lokaldemokratiet og politikerne  for å synliggjøre viktigheten og virkningen av å ha en sterk lokal kultursatsning. NOKU-bloggen skal være en relevant og aktuell arena for dialog og meningsutveksling både for våre medlemmer og for andre bidragsytere og lesere med interesse for det lokale kunst- og kulturlivet rundt omkring i landet – og som ønsker å bidra til å gjøre lokal kunst og kultur i kommunene og regionene til et sentralt nasjonalt og lokalt kulturpolitisk satsningsområde.

NB: NOKU-bloggen kan innholde ytringer og meninger som ikke repesenterer NOKU sitt overordnet synspunkt - vi åpner opp for meningsutveksling.

Foto: Ingvild F. Melien

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as