Gå til innholdet

Kultur for samfunnsutvikling

Norsk kulturforum har de siste årene jobbet systematisk med å sette kultur på dagsorden i samfunnsutvikling og planlegging. Under tittelen Kultur for samfunnsutvikling har vi samlet erfaring gjennom et eget pilotprosjekt i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet har hentet kunnskap og ideer fra tilsvarende prosjekter i Sverige, Finland og England. Vi har gjennom hele prosjektperioden også hatt god hjelp av Lia Ghilardi, direktør i Noema. Hun var den som introduserte oss til metoder og innfallsvinkler for Cultral Planning og Cultural Mapping, som er de underliggende rammene og infspirasjon for vårt arbeid.

Pilotprosjektet ble gjennomført i fire kommuner i Sogn og Fjordane 2012-2014. Vi har nå laget en egen publikasjon fra prosjektet. Last den ned her - eller les på nett her.
Publikasjonen er oversatt til engelsk. Last ned engelsk versjon her - eller les den på nett her.

I internasjonal sammenheng skårer Norge høyt på alle mål for sosial kapital. Dette betyr at vi har gode lokalsamfunn der tillit, nettverk og inkludering fungerer bra. Kulturlivets aktiviteter og møteplasser er viktige i denne sammenheng.

Kultur er fellesskap. Kultur er kreativitet der undring får plass og endring finner sted i en kontinuerlig prosess. Hordan kan bi bruke dette på en god måte i eget lokalsamfunn?

Vi leter ofte etter noe nytt, men erfaring viser at vi bør starte med det vi har , det vi er stolte av og det som kjennetegner oss og skiller oss fra andre.

Det er viktig å ha et helhetlig og langsiktig perspektiv i arbeidet med samfunnsutvikling og kulturstrategier. Ting tar tid, ofte veldig lang tid. Men om vi bruker denne tiden godt kan det gi uate resultater. Samfunnet er det vi finner og skaer sammen. Vi vet derfor ikke alltid verken hvor vi vil eller hvor vi skal. Utnytt dette til å få nye ideer og finne flere mulige løsninger.

/share/mime/48/pdf.png Fra undring til endring - engelsk versjon
(fra-undring-til-endring-engelsk-versjon-net-.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Fra undring til endring - norsk versjon nett
(fra-undring-til-endring-norsk-versjon-nett.pdf, 3MB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as