NOKU på Arendalsuka 2019

Som tidligere år er NOKU til stede på Arendalsuka, les mer om programmet vårt her!

NOKU på Arendalsuka 2019  

Norsk Kulturforum er som tidligere år til stede på Arendalsuka 2019, og i år har vi lagt opp til et høyt aktivitetsnivå. I løpet av uka skal NOKU kåre Norges kulturkommune, lansere «Sjekklista for kulturen», og arrangere debatt i Arendal gamle rådhus med temaet: «En styrket kommunal kultursektor i den nasjonale kulturpolitikken – hvilke ringvirkninger vil det få 

Stand har vi også – NOKU deler i år standplass med UKM – Ung Kultur Møtes og Ungdom og Fritid - i tillegg skal vi sammen arrangere debatt om ungdomskultur under Arendalsuka Ung.

12. august 15.00 - 17.00
Kåring av Norges kulturkommune og NOKU-debatten 2019.

Hvem blir Norges kulturkommune 2019? Vinneren kåres under Arendalsuka 2019, og de tre finalistene er: Drammen kommune, Larvik kommune og Sarpsborg kommune. 

Alle finalistene presenterer seg selv og sin kultursatsning før juryen annonserer vinneren av Norges kulturkommune 2019!
Juryen består av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og tidligere styreleder for NOKU: Kristin Ørmen Johnsen, Gunn Marit Helgesen og Else Blom

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.  


Som en del av arrangementet inviterer vi til NOKU-debatten 2019:
«En styrket kommunal kultursektor i den nasjonale kulturpolitikken – hvilke ringvirkninger vil det få? Og hvilket politisk parti har den beste regionale kulturpolitikken?»

Regionene skal få fra 2021 få mer ansvar og ressurser på kulturfeltet. Det er nå knyttet stor spenning og forventning til hvilke oppgaver det regionale nivået vil tildeles, og ikke minst til i hvilken grad de regionale politikerne faktisk kommer til å satse på kunst og kultur i de nye regionene. Debattanter blir annonsert fortløpende.

14. august 16.00-16.50
Ung megafon - kulturpolitisk debatt. Kulturministeren møter ungdommen

Med bakgrunn i den nært forestående kulturmeldingen for barn og unge, inviterer vi til debatt hvor vi får høre ungdom snakke om kultur og hva som er viktig for dem, sammen med kulturminister Trine Skei Grande.

Debatten kommer rett i etterkant av arrangementet «Ung megafon – Unge artister og kunstnere på Torgscenen». 

Medvirkende
  • Trine Skei Grande, Kulturminister (V)
  • 4 ungdomsdebattanter
  • Torkel Øien, Debattleder, KS/Norsk kulturskoleråd

Sjekklista for kulturen 

Som et oppspill til valgkampen, lanserer NOKU lansert «Sjekklista for kulturen». Sjekklista er en tipunktsliste som skal hjelpe til å sikre at kommunesektoren oppfyller kravene i Kulturloven. Og hva har partiene å si til sjekklista?  

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as