Foto: Ingvild F. Melien

NOKU-konferansen 2019: «Fremtidens møteplass»

– kunsten og kulturens samlende rolle i lokalsamfunnet

Velkommen til NOKU-konferansen 2019: Regjeringen har staket ut en ny kurs i den nasjonale kulturpolitikken gjennom kulturmeldingen "Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida". I Kulturmeldingen synliggjør regjeringen hvilken vesentlig betydning kunst- og kulturlivet har og skal ha som samlende rolle i samfunnsutviklingen. Kunst- og kulturlivet i fremtiden skal være en vesentlig ytringsarena i demokratiet vårt, som alle mennesker skal ha tilgang til.

I år skal NOKU-konferansen undersøke kunsten og kulturens samlende rolle i lokalsamfunnet – hvordan ser fremtidens møteplass i lokalsamfunnet ut? Hvordan tilrettelegge og skape møteplasser i lokalsamfunnet som inkluderer og skaper felles opplevelser for hele befolkningen. Hvilken rolle kan kunst- og kultursektoren i lokalsamfunnet spille som demokratibygger?

Konferansen arrangeres i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Når: 12. - 13. juni
(11. juni arrangerer NOKU landsmøte kl 17.00 med felles middag på kvelden)

Hvor: Bodø

SE PROGRAMMET HER!

NOKU- konferansen er møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as