Foto: Per Inge Johnsen

NOKU etablerer barne- og ungdomskulturnettverket

I anledning den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, har NOKU etablert Barne- og ungdomskulturnettverket.

Vi venter på den aller første om kultur for barn og unge – NOKU etablerer Barne- og ungdomskulturnettverket!

For første gang skal Norge få en stortingsmelding som spesifikt tar for seg barne- og ungdomskultur, en melding som også skal dekke kulturskolen.NOKU er svært positive til at barne- og ungdomskultur får sin egen stortingsmelding, og har i den anledning opprettet Barne- og ungdomskulturnettverket – et nettverk for nasjonale aktører som jobber med kunst og kultur for barn og unge. Les Periskops tanker om stortingsmeldingen her  

Hvorfor tar vi initiativ til nettverket?
Norsk kulturforum ser det lokale kulturlivet under ett – de som er i vårt nettverk, utvikler og tilrettelegger for det lokale kulturlivet og har som oppgave å skape et kulturliv for alle barn og unge i lokalsamfunnet. Dette betyr et mangfold av kulturaktiviteter og kunstopplevelser som er tilpasset lokale behov og ønsker til de barna og ungdommene som bor i lokalsamfunnet. Flere aktører i lokalsamfunnet er sammen viktige drivkrefter for å skape dette tilbudet og disse opplevelsene – kulturskolene, fritidsklubbene, kulturhusene, skolen – Den kulturelle skolesekken, UKM: Ung kultur møtes, bibliotekene, for å nevne noen.

Målsettingen for nettverket er å etablere bedre samarbeid og synergier mellom aktørene som arbeider med kultur for barn og unge.  Nettverket skal bidra til å dele kunnskap og kompetanse om kunst og kultur for barn og unge. Gjennom dette arbeidet skal NOKU bidra til å løfte barne- og ungdomskulturen opp på både lokalt og nasjonalt nivå.

På nettverksmøtet i mars 2019, satte vi Fritidserklæringen og Barne – og ungdomskulturmeldingen på agendaen. Heidi Karlsen, direktør for Avdeling for sivilsamfunn og idrett i Kulturdepartementet kom for å redegjøre for status på arbeidet med Fritidserklæringen og arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen.

Fritidserklæringen – flere kulturorganisasjoner må involveres i arbeidet
Erklæringen Fritidserklæringen ble skrevet under av regjeringen, KS og frivillige og veldedige organisasjoner. Målet med erklæringen er at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha muligheten til å delta i en organisert fritidsaktivitet. Karlsen rapporterte at arbeidet var godt i gang, men at det var et savn at ikke flere kulturorganisasjoner deltok mer aktivt og var mer opptatt av tema. Det var en klar og tydelig melding fra nettverket at dette er et tema som alle organisasjonen i nettverket arbeider med  - for våre ulike felt, men at kulturfeltet ikke har vært så gode på å arbeide sammen – og departementet må gjerne invitere oss inn i arbeidet med Fritidserklæringen.

Her kan dere lese erklæringen

Barne- og ungdomskulturmeldingen
Kulturdepartementet har som målsetting å involvere barn og unge i prosessen med å utarbeide stortingsmeldingen, og Kulturtanken har derfor fått i oppdrag å legge opp til aktiv involvering fra målgruppen. Prosjektleder Jo Morten Weider kom til nettverksmøtet for å fortelle om prosessen med å inkludere barn og unge i prosjektet “Kunst og kultur for fremtiden.” Rapporten skal skrives ferdig høsten 2019.

Hvordan Kulturdepartementet skal legge opp resten av prosessen frem mot lanseringen av stortingsmeldingen i 2020, vil snart bli annonsert!

NOKU og Barne- og ungdomskulturnettverket følger med på prosessen, og vi anbefaler alle aktører som jobber med kultur for og med barn og unge å komme med innspill til den kommende stortingsmeldingen. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om hva det nye nettverket har på agendaen.

Det nye barne- og ungdomskulturnettverket består av følgende medlemmer:
André Ruud – Generalsekretær i Ungdom og Fritid
Lin Marie Holvik – Direktør Kulturtanken
Morten Christiansen – Direktør Norsk Kulturskoleråd
Line Fallan Sørensen – Fagansvarlig barn og unge i Kulturrådet
Torstein Siegel – Daglig leder UKM
Ann Berit Hulthin – Generalsekretær i Norsk Bibliotekforening
Nina Marie Hodneland – Daglig leder i Norske kulturhus
Torkel Øien – KS
Hege Knarvik Sande - Generalsekretær i Norsk kulturforum

 

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as