Hva mener NOKU om ekspertutvalgets rapport?

Hva mener din kommune og fylkeskommune om ekspertutvalgets rapport på kulturområdet?

I februar 2018 kom ekspertutvalgets rapport med anbefalinger om nye oppgaver til fylkeskommunen og de kommende regionene. Rapporten foreslår mange nye oppgaver på kulturfeltet overført til det regionale nivået, fordi de mener at oppgavene på kulturfeltet bør legges til det organet som er nærmest innbyggerne.  

Høringsfristen på rapporten er satt til 9. mai. NOKU ønsker å drøfte denne rapporten nøye med våre medlemmer før vi sender inn et høringssvar, og åpner derfor opp en dialog med alle våre medlemmer. Har din kommune eller fylkeskommune meninger om ekspertutvalgets rapport? - send inn ditt innspill til ditt fylkeslag innen 20 april.

Har du ikke fylkeslag i din region? send innspill til post@noku.no.
Alle innspill vil bli vurdert - og behandlet av sentralstyret - som på vegne av organisasjonen vil komme med endelig høringsuttalelse.

Her kan du lese mer om rapporten.

Kontaktinfo til våre fylkeslag:
NOKU Vestfold:

Kontaktperson: Synnøve Viksand Johnson, Tønsberg kommune,
e-post: synnove.viksand.johnson@tonsberg.kommune.no.

NOKU Rogaland:
Kontaktperson: Morten E. Hansen, Sola kommune,
e-post: morten.hansen@sola.kommune.no.

NOKU Buskerud
Kontaktperson: Ingeborg Rivelsrud, Lier kommune.
e-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

NOKU Østfold
Kontaktperson: Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune.
e-post: henrik.eurenius@sarpsborg.com.

NOKU Telemark
Kontaktpersoner: Signe Marie Kittelså, Vinje kommune.
e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

NOKU Agder
Kontaktperson: Kristian Strøm-Fladstad, Søgne kommune.
epost: kristian.strom-fladstad@sogne.kommune.no

NOKU Hordaland
Kontaktperson: Lennart Fjell, Fjell kommune.
e-post: lennart.fjell@fjell.kommune.no

NOKU Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Anita Nordheim, Høyanger kommune,
e-post: anita.nordheim@hoyanger.kommune.no

NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune.
e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as