Gå til innholdet

NOKU-konferansen 2018 Foto: Grethe Nygaard

Bli medlem i Norsk kulturforum - ta del i et landsdekkende kompetansenettverk!

Meld inn kommunen eller fylkeskommunen i Norsk Kulturforum, NOKU, innen 31.12. 2019 og få gratis medlemskap ut året og *gratis inngang på NOKU-konferansen 2020 for én person. 

Hvorfor bli medlem i NOKU?

Norsk kulturforum, NOKU, er en landsdekkende interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge. Våre medlemmer utgjør et kulturfaglig nettverk som består av både små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner. Per i dag har organisasjonen 283 medlemmer.

Vårt nettverk og våre møteplasser er for alle, men vi håper at flere ønsker å bli medlem for å bidra med å dele av sin kunnskap på feltet og videreutvikle det lokale kulturlivet over hele landet. 

Kompetansenettverket skaper arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle den lokale kultursektoren: kultursjefer, kulturkonsulenter, enhetsledere, kommunalsjefer, kulturpolitikere og kulturplanleggere. NOKU har en helhetlig perspektiv på det lokale kulturlivet og er en kunnskapsressurs og samarbeidspart for andre sektorområder i den kommunale forvaltningen, offentlige myndigheter, KS og andre organisasjoner i spørsmål om behov, muligheter og interesser for den lokale kultursektoren.

NOKUs formål er å styrke den lokale kultursektoren, slik at kunst og kultur blir en vesentlig bidragsyter til å skape gode lokalsamfunn og gi mennesker økt livskvalitet. Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle.


NOKU jobber mot disse målene ved å: 

  • Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå. 
  • Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar til ny kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen. 

Hva får din kommune igjen av medlemskapet i NOKU? 


Som medlem i NOKU får både små, mellomstore og store kommuner tilgang på ressurser, et kompetansenettverk, seminarer, konferanser og andre fora som vil bidra til å styrke arbeidet med kultur i kommunen. Et medlemskap i NOKU bidrar til å øke kompetansen til de eller den som arbeider med kommunens kulturtilbud, og er relevant for alle kommuner, uansett størrelse.

NOKU består av små, mellomstore og store kommuner og fylkeskommuner, samt relevante organisasjoner. Gjennom et medlemskap i NOKU vil kommunen få aktiv tilgang på et nettverk hvor man kan utveksle erfaringer og få og dele kunnskap og inspirasjon – resultatet er et styrket kulturarbeid lokalt. Fylkeslagene er sentrale i NOKUs arbeid, og organiserer egne møteplasser, konferanser og seminarer der medlemmene kan møtes, få påfyll og inspirasjon og utveksle erfaringer og kunnskap.

NOKUs verdier er: samle, dele, styrke. Norsk kulturforum samler den lokale kultursektoren i et landsdekkende nettverk, og vi håper deres kommune ser verdien av å bli medlem i nettverket.
 
Vi ser frem til å ønske dere velkommen som medlemmer i Norsk kulturforum! Følg denne lenken til innmeldingsskjema

Se hvem som allerede er medlem i organisasjonen her.

Kontingentsatser: 


NOKU ønsker at alle kommuner skal ha økonomisk mulighet til å være medlem, og årsmøtet 2019 vedtok å endre kontingentsatsene for medlemskap i organisasjonen som er mer fordelaktig for de små og mellomstore kommunene. Fra 2020 er satsene som følger:

Kommuner med inntil 1 999 innb. 1000 NOK
Kommuner med 2 000 – 3 999 innb. 3000 NOK
Kommuner med 4 000 – 9 999 innb. 5000 NOK
Kommuner med 10 000 – 14 999 innb. 8000 NOK
Kommuner med 15 000 – 19 999 innb. 10 000 NOK
Kommuner med 20 000 – 29 999 innb. 13 000 NOK
Kommuner med 30 000 – 49 999 innb. 16 000 NOK
Kommuner med 50 000 – 99 999 innb. 20 000 NOK
Fylkeskommuner/kommuner over 100 000 innb. 25 000 NOK


*NOKU-konferansen 2020 arrangeres fra 26.-27. mai 2020 i Sarpsborg og Fredrikstad.
Nye medlemmer får gratis konferansebillett. Ordinær pris på NOKU-konferansen 2020 er 2500,-
Reise og opphold må dekkes av deltakeren.

Tilbudet forutsetter at kontingenten for 2020 er betalt og gjelder bare nye medlemskommuner og –fylkeskommuner.     Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as