Ny kommunestruktur - Egen kultur?

Kultur vedtas ikke, den skapes. Norsk kulturforums landskonferanse 2015 retter oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Hvordan skal vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden?

Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Konferansen arrangeres i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand 9.-10. juni. Det blir revy og middag tirsdag kveld. Tirsdag ettermiddag arrangeres det fire parallelle temaseminar om utfordringer og muligheter for henholdsvis bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturarenaer.

Se flyer og les foreløbig program (oppdateres fortløpende).
Informasjon om foredragsholderne (oppdateres fortløpende)
Deltakerliste (oppdateres fortløpende)

Norsk kulturforums landsmøte 2015 arrangeres i Kristiansand 8. juni, på Scandic Bystranda hotell. Innkalling landsmøtet ble sendt medlemmene våre 27. februar.

Påmeldingsskjema. Gjelder både landsmøte og landskonferanse.

12.02.2015
| Les mer

Alta, Risør og Ål kommune er nominert til prisen Norges kulturkommune 2015

norges-kulturkommune_2015-.jpg

Juryen for Norges kulturkommune 2015 har nominert tre kandidater, Alta, Risør og Ål kommune, til prisen NORGES KULTURKOMMUNE 2015.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder). De tre nominerte kommunene vil presentere seg på Stortinget 2. juni før leder av Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg, deler ut prisen til vinneren.

Norsk kulturforum har i år fått søknader fra 16 svært gode kandidater til prisen. 9 av søknadene (representerer 10 fylker) har vært gjennom vurdering i eget fylke og er allerede kåret til Årets kulturkommune i sitt fylke. Norsk kulturforums fylkeslag har vurdert flere kandidater fra hvert av disse fylkene.

Det er ikke enkelt å sammenligne kommuner, men juryen har i år som tidligere år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne de gode løsningene og jobbe helhetlig og langsiktig med eget kulturgrunnlag. Det er lagt vekt på evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse politisk og administrativt, finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører og bruke disse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Juryen mener de tre nominerte jobber godt med dette.

I tillegg til selve søknaden fra kommunen har juryen sett på hjemmesider, vurderinger i Kulturindeksen fra Telemarksforsking og tilgjengelige KOSTRA-tall.

20.04.2015


Ungdom og medvirkning

stormen-bodo-1-kopi.jpg
Foto: Ingvild F. Melien

Det er mange som er opptatt av ungdom og medvirkning og det jobbes godt med dette i flere kommuner. Norsk kulturforum ønsker sammen med Bodø kommune å se nærmere på dette i form av en konferanse i høst. Konferansen planlegges i Bodø 6.-7. oktober. På konferansen ønsker vi å synliggjøre hvordan det jobbes med dette i utvalgte kommuner. Og vi utfordrer ungdommene selv til å presentere, diskutere og formidle egne erfaringer, synspunkt og ønsker. Ungdommene vil selvfølgelig ha en sentral plass. Les mer om dem her.

16.03.2015
| Les mer

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

img_0077.jpg

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konsekvensene av reduksjonen i bevilgninger til dette formålet. Skal kulturlivet utvikles må det være egnede lokaliteter i nærmiljøet.

Norsk kulturforum er glad for at Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Vi er også glad for at midlene til den kulturelle spaserstokken videreføres gjennom økt støtte til fylkeskommunene.

24.11.2014


Høring Statsbudsjettet 2015

dscn2330.jpg
Strandebarm Ungdomshus

Norsk kulturforum deltok også i år på høring om kulturbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Per Aimar Carlsen kommenterte flere tema, men la spesielt vekt på arbeidet med egnede hus for lokalt kulturliv og kulturaktivitet. Han presiserte videre viktigheten av å ha en organisasjon som Norsk kulturforum som har et overordnet perspektiv på kommunenes mulighet for å drive godt lokalt kulturutviklingsarbeid.

Les høringsuttalelsen her

11.11.2014