Godt nytt kulturår!

Vi ønsker våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre et Godt nytt kulturår.

Norsk kulturforum vil også i 2015 jobbe for gode rammer rundt lokalt kulturliv og kulturutvikling. Landsmøte arrangeres i Kristiansand 8. juni. Landskonferansen er lagt direkte i etterkant av dette 9.-10. juni i Kilden Teater- og Konserthus.

Når det i diskusjonen om ny kommunestruktur snakkes om lokal identitet, er vi midt på kulturlivets banehalvdel. Kultur- og fritidsaktiviteter er limet som bygger lokale fellesskap, lokal identitet og lokal tilhørighet. Hvordan tar vi vare på kompetanse, institusjoner, organisasjoner og aktivitetene i det enkelte lokalsamfunn, slik at de kan videreføres og utvikles i en større helhet? Dette blir tema for Landskonferansen: Ny kommunestruktur - egen kultur?

Arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2015 er godt i gang. Fylker med egne fylkeslag kårer sine vinnere i løpet av våren. Disse blir sammen med søknader fra fylker uten fylkeslag vurdert for den nasjonale prisen av en egen jury. Den nasjonale juryen består for 2015 av Svein Harberg, leder av Stortingets familie-­ og kulturkomité, Gunn
Marit Helgesen, leder av KS og Per Aimar Carlsen, styreleder i Norsk kulturforum, og juryleder.
Det er fremdeles mulig for kommuner i fylker uten fylkeslag, å søke direkte til Norsk kulturforum.

Norsk kulturforums øvrige aktivitet knytter seg til synliggjøring av behovet for egnede kulturarenaer til hele bredden av lokalt kulturliv, strategier for lokalt kulturutviklingsarbeid, og arbeidet med barn, unge og kultur.

08.01.2015
|

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

img_0077.jpg

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konsekvensene av reduksjonen i bevilgninger til dette formålet. Skal kulturlivet utvikles må det være egnede lokaliteter i nærmiljøet.

Norsk kulturforum er glad for at Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Vi er også glad for at midlene til den kulturelle spaserstokken videreføres gjennom økt støtte til fylkeskommunene.

24.11.2014


Høring Statsbudsjettet 2015

dscn2330.jpg
Strandebarm Ungdomshus

Norsk kulturforum deltok også i år på høring om kulturbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Per Aimar Carlsen kommenterte flere tema, men la spesielt vekt på arbeidet med egnede hus for lokalt kulturliv og kulturaktivitet. Han presiserte videre viktigheten av å ha en organisasjon som Norsk kulturforum som har et overordnet perspektiv på kommunenes mulighet for å drive godt lokalt kulturutviklingsarbeid.

Les høringsuttalelsen her

11.11.2014


Norsk kulturindeks 2014

spelemannslag-roros-brekken-nyhus.jpg

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det