Er det rom for kultur?

Norsk kulturforums landskonferanse 2014 er lagt til Hamar, 11.-12. juni. Konferansen har fått tittelen Er det rom for kultur?, en tittel som skal tolkes i vid betydning. Vi er opptatt av et lokalt kulturløft og styrking av den kulturelle grunnmuren. Programmet oppdateres fortløpende.

Meld deg på landskonferansen: Påmeldingsskjema. Skal også brukes for påmelding til fagseminar og landsmøte.
For de som trenger hotell er påmeldingsfristen 30.april.

11.juni. Overordnet perspektiv: Å fange drømmer
Vi får presentert tankene bak og arbeidet med både uterommet utenfor Hamar kulturhus, tilbud og aktiviteter inne i huset og litt om det som ikke har fått plass. På ettermiddagen er det lagt opp til fire buss-seminar der vi skal besøke det nye Prøysenhuset, Norsk tipping, se på innfallsvinkler til samhandling mellom kulturarenaer og reiseliv, eller gå på byvandring i Hamar. På kvelden blir det teaterforestilling og middag.

12.juni. Overordnet perspektiv: Å skape virkelighet
Hvilke ressurser har den enkelte kommune/region for utvikling av gode kulturarenaer? Vi får innsyn i erfaringer fra prosjektet Rom for kultur i Troms. Under temaet Ungdom er som folk flest får vi høre hvordan Trondheim kommune, Sandnes kommune og Eidskog kommune jobber for å gi ungdom gode rammevilkår og gode hjelpere for både selvorganisert og tilrettelagt aktivitet.
På slutten av dagen tar vi fatt i den mangfoldige helheten og får innsyn i kulturskolens, bibliotekets og frivillig sektors plass og rolle som enkeltaktør i et større fellesskap

10. juni arrangerer vi et fagseminar om hva som bør kjennetegne framtidsrettede, funksjonelle kulturarenaer. Fagdagen arrangeres i samarbeid med flere nasjonale kulturorganisasjoner. Programmet er spennende og relevant i dagens diskusjon om nye store kulturhus. Samme påmeldingslenke som til landskonferansen (se over). Les gjerne artikkel om kulturhus.

10. juni arrangerer vi også Landsmøtet 2014 direkte i etterkant av fagseminaret. Innkalling til landsmøtet ble sendt ut i slutten av februar. Sakliste og annen informasjon til delegatene blir sendt ut senest to uker før møtet. Husk å melde på delegater. Frist 30. april. Bruk påmeldingskjemaet til landskonferansen (se over).

21.02.2014
| Les mer

Heilt originalt

img_1829.jpg

Lindås kommune legger vekt på å være en god tilrettelegger og samarbeidspartner for alle aktørene i kulturlivet. Kommunen er opptatt av at de frivillige lagene og frittstående aktører selv skal drive sine virksomheter. Bedriften Heilt originalt er en av samarbeidspartnerne som har dratt i gang kulturarrangement og kulturprosjekter der hele lokalsamfunnet er involvert og engasjert.

Se bilder og les mer her.

11.04.2014
| Les mer

Kunnskap gjennom generasjoner

img_1774.jpg

Lindås er Norges korpskommune og kultur står sterkt både i offentlig og frivillig sektor. Kommunestyrene åpnes hver gang av elever fra kulturskolen. Kommunen har også spennende bibliotekdrift med både bokbuss, bokbåt og selvbetjent bibliotek. Det siste samlokalisert med et nytt idrettsanlegg. Kulturminnevernet har også høy prioritet og i 2013 ble Lindåsslusene gjenåpnet etter restaurering.

Se bilder og les mer her.

11.04.2014
| Les mer

Vi e go´ på å gjøre ting i lag

_mg_1734.jpg

Bodø kommune har de siste årene gått fra å være en regional til en nasjonal kulturaktør. Godt lagspill og konkrete planer har mye av æren. De bygger nå nytt kulturhus, Stormen konsert- og teaterhus og Stormen bibliotek og litteraturhus. Stormen bygges og formes etter behov skapt over tid og vil når det står ferdig, åpne nye muligheter og skape nye behov. Stormen skal ikke erstatte nåværende kulturarenaer, men være et tillegg som åpner nye mulihgeter.

Se bilder og les mer her.

11.04.2014
| Les mer

Storforbrukerne

img_1685.jpg

Bodø utmerker seg med godt ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og mulighet for egenaktivitet innenfor et bredt spekter av kulturtilbud og aktiviteter. Byen har eget ungdomsråd med representanter fra alle sklene i kommunen. Ungdomsrådet disponerer egne midler og er ungdommens talerør til politikerne. Det er utviklet egen nettside drevet av ungdommene selv.

Les mer og se bilder her.

11.04.2014
| Les mer