Grenseløs kultur

Velkommen til landskonferanse i Alta 30.-31. mai 2017. Programmet for konferansen er interessant og omfattende. Temaet, Grenseløs kultur, favner i utgangspunktet vidt og omfatter diskusjon om kulturens plass og rolle i flerkulturelle samfunn, arbeidet med offentlige lavterskeltilbud, utforming av tilbud og aktiviteter som inkluderer og forener, arbeidet med å ivareta fortiden, gjennom nåtiden og inn i framtiden mm Det er et bredt og spennende program. Ekskursjonen tirsdag til SISA, og seminaret  Det flerkulturelle lokalsamfunn onsdag er fulltegnet . Men programmet spenner vidt og det er fremdeles ledige plasser på øvrige ekskursjoner og seminar. Se deltakerelisten Selve landskonferansen går over to dager, men i forkant gjennomfører vi  Landsmøtet mandag 29. mai kl 1700-2000 , der vi skal legge rammene for Norsk kulturforums videre arbeid. Alle medlemmer kan melde seg på der. I samarbeid med Riksantikvaren arrangerer vi tirsdag formiddag seminaret Hvordan formidle det usynlige? I samarbeid med Alta museum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum arrangerer vi buss-seminar til Sametinget i Karasjok, der vi kjører gjennom historien om utbyggingen av Alta-vassdraget. Turen videre, fremdeles med buss, går til Murmansk der vi skal få innsyn i russiske innfallsvinkler til kulturaktivitet, -opplæring og -opplevelse.  Denne turen er fulltegnet. Bildet for konferansen er veggmaleriet get OFF deFence , av den svensk-samiske kunstnerduoen Anders Sunna og Linda Aslaksen som pryder Alta ungdomsskole. Kulturavdelingen i Alta kommune gav samiske protestkunstnere frie tøyler på en ungdomsskolevegg sommeren 2016. Det skapte en stor og interessant debatt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt som kan leses om i oppslag i Periskop og NRK Finnmark.