Grenseløs kultur

Velkommen til landskonferanse i Alta 30.-31. mai 2017. Bildet for konferansen er veggmaleriet get OFF deFence , av den svensk-samiske kunstnerduoen Anders Sunna og Linda Aslaksen som pryder Alta ungdomsskole. Kulturavdelingen i Alta kommune gav samiske protestkunstnere frie tøyler på en ungdomsskolevegg sommeren 2016. Det skapte en stor og interessant debatt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt som kan leses om i oppslag i Periskop og NRK Finnmark. Vi skal ikke gjenta denne debatten, men legge rammer for diskusjon om kulturens plass og rolle: i flerkulturelle lokalsamfunn i arbeidet med offentlige lavterskeltilbud i utformingen av tilbud og aktiviteter som inkluderer og forener i arbeidet med å ivareta fortiden, gjennom nåtiden og inn i framtiden Selve landskonferansen går over to dager, men i forkant gjennomfører vi  Landsmøtet mandag 29. mai kl 1700-2000 , der vi skal legge rammene for Norsk kulturforums videre arbeid. I samarbeid med Riksantikvaren arrangerer vi seminaret Hvordan formidle det usynlige? i forkant av landskonferansen. I samarbeid med Alta museum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum arrangerer vi buss-seminar til Sametinget i Karasjok , der vi kjører gjennom historien om utbyggingen av Alta-vassdraget. Turen videre, fremdeles med buss, går til Murmansk der vi skal få innsyn i russiske innfallsvinkler til kulturaktivitet, -opplæring og -opplevelse. Foreløbig program. Programmet blir oppdatert fortløpende Det er åpnet for påmelding . Medlemmer får redusert pris fram tom 15.mars.