Musikkutstyrsordningen

pm-vedr-kuttforslag-til-muo-i-statsbudsjett-2015-3-.jpg

Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen som gir tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen utløser også midler fra kommuner, fylkeskommuner og private, og bidrar til gode aktivitets og øvingslokaler for mange musikkutøverebover hele landet; både profesjonelle og amatører.

Les pressemelding og uttalelse her.

27.10.2014
| Les mer

Statsbudsjettet: Manglende fokus på lokalt kulturliv og kulturutvikling

_mg_4547.jpg

Kulturministeren la 08.10.14 fram et kulturbudsjett som på mange områder viderefører tidligere års bevilgninger, men som også legger nye føringer, setter i gang noen nye satsinger, og foretar nedskjæringer.

Statsbudsjettet poengterer at kulturlivet vokser nedenfra, men Norsk kulturforum savner fokus på lokalt kulturliv og kulturutvikling. Vi er glad for prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet, men savner en satsing på forutsigbare driftsrammer. Det er urovekkende at departementet kutter i både støtten til kulturarenaer og støtten til studieforbundene og voksenopplæring i frivillige organisasjoner.

09.10.2014
| Les mer

Hvem blir Norges kulturkommune 2015?

norges-kulturkommune_2015-.jpg

"Når vårt langsiktige arbeid med kultur blir kronet med en pris og videre en nominasjon ut over fylket, så er det en anerkjennelse for at vår satsing på kultur nytter. Vi blir lagt merke til og det gir innbyggerne en stolthet overfor kommunen, samt et pluss i vårt omdømmearbeid. Kultur på Utsira betyr dugnad, fellesskap og felles eierforhold".

Utsira, Norges minste kommune, ble kåret til årets kulturkommune i Rogaland 2013. I den nasjonale konkurransen ble de sammen med Hammerfest, Kvam og Trondheim en av fire kandidater til prisen Norges kulturkommune. Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2013.

Nå er arbeidet med kåring av fylkesvinnere godt i gang. Kanskje din kommune vil søke?
Du finner mer informasjon her.

01.10.2014


Det er mer som forener oss enn skiller oss

Hvordan kan vi i fellesskap løfte kulturfeltet? Dette spørsmålet var utgangspunktet da styreleder i Norsk kulturforum, Per Aimar Carlsen, onsdag 24. september inviterte til nytt møte i Forum for kulturorganisasjoner.

Diskusjonen omfattet mange ulike tema: Norsk kulturråd, fylkeskommunene, kommunereform, folkehelse og lokaler. Det var ønske om videre kontakt og samarbeid mht kommunereformen, kulturarenaer og kultur og folkehelse; og selvfølgelig statsbudsjettet.

01.10.2014
| Les mer

Planlagte konferanser
Sl