Ny kommunestruktur - Egen kultur?

Norsk kulturforums landskonferanse 2015 retter oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Reformen åpner muligheter, men skaper også utfordringer. Ekspertutvalgets diskusjon om kommunen som demokratisk arena, lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er like viktig å belyse fra kultursektorens innfallsvinkler som det er for alle andre sektorer.

Konferansen arrangeres i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand 9.-10. juni. Her blir det også revy og middag tirsdag kveld. Tirsdag ettermiddag arrangeres det fire parallelle temaseminar om utfordringer og muligheter for henholdsvis bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturarenaer når ny kommunestruktur skal utvikles og konkretiseres.

Se flyer og les foreløbig program

Norsk kulturforums landsmøte 2015 arrangeres i Kristiansand 8. juni, på Scandic Bystranda hotell. Innkalling til landsmøtet ble sendt medlemmene våre 27. februar.

Påmeldingsskjema. Gjelder både landsmøte og landskonferanse.
Deltakeravgiften øker med kr. 500 for både medlemmer og ikke-medlemmer f.o.m. 8. april12.02.2015
| Les mer

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

img_0077.jpg

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konsekvensene av reduksjonen i bevilgninger til dette formålet. Skal kulturlivet utvikles må det være egnede lokaliteter i nærmiljøet.

Norsk kulturforum er glad for at Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Vi er også glad for at midlene til den kulturelle spaserstokken videreføres gjennom økt støtte til fylkeskommunene.

24.11.2014


Høring Statsbudsjettet 2015

dscn2330.jpg
Strandebarm Ungdomshus

Norsk kulturforum deltok også i år på høring om kulturbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Per Aimar Carlsen kommenterte flere tema, men la spesielt vekt på arbeidet med egnede hus for lokalt kulturliv og kulturaktivitet. Han