Nytt styre i Norsk kulturforum

Norsk kulturforum gjennomførte 10. juni et vellykket landsmøte i Hamar kulturhus.

Det var god diskusjon og gjennomgående enighet om sakene. Det nye styret fikk sterke føringer for å jobbe mer med problematikken rundt egnede kulturarenaer for kulturlivets ulike aktiviteter og tiltak, og spesilet følge opp behovet for et tilpasset anleggsregister for kulturarenaer.

Styret for Norsk kulturforum 2014-2015:

Per Aimar Carlsen, styreleder
Myrtel J Thomassen, nestleder
Randi Langøigjelten, styremedlem
Brynjar Pettersen, styremedlem
Ellen Samuelsen, styremedlem
Tone Strømø, styremedlem
Kristian Strøm-Fladstad, styremedlem

John-Kristian Øvrebø, varamedlem
Astri Apalset Vassbø, varamedlem
Tor Helge R Moen, varamedlem

Protokoll fra landsmøtet finner du her

23.06.2014
| Les mer

Vellykket fagseminar og landskonferanse i Hamar kulturhus!

_mg_4629.jpg
Foto: Ingvild F Melien

Norsk kulturforum gjennomførte både fagseminar og landskonferanse i Hamar kulturhus 10.-12. juni. Tre interessante og vellykkede dager der kulturlivets behov for egnede lokaler ble belyst fra ulike innfallsvinkler. Les oppsummerende artikkel av de viktigste temaene.

Kulturhusdebatten har tatt fokuset bort fra kulturlivets faktiske behov for lokaler, være seg aktivitetslokaler, opplæringslokaler, produksjonslokaler, møtelokaler, lager eller formidlingslokaler. Vi trenger de nye kulturhusene som gir kulturlivet gode aktivitets- og formidlingslokaler. Men disse husene kan aldri dekke kulturlivets totale arenabehov. Som idretten trenger tilrettelagte arenaer for den enkelte idrett, trenger også kulturlivet tilrettelagte arenaer for den enkelte kulturaktivitet.

Kulturlivet bruker skolelokaler, idrettsarenaer, kirker, organisasjonseide hus, nedlagte industrilokaler og egne hjem. De fleste av disse lokalene er ikke egnet for den kulturaktiviteten som drives der.

Norsk kulturforum arbeider med å få en landsomfattende og enhetlig kartlegging av kulturarenaer, både de som får penger og de som ikke får penger. Vi trenger denne oversikten for å gi kulturlivet egnede lokaler for utvikling og formidling over hele landet.

Noen av foredragene finner dere om dere leser videre under.

25.06.2014
| Les mer

Godt lokalt kulturarbeid

_mg_1894.jpg

Norsk kulturforum har det siste halvåret jobbet med dokumentasjon av arbeidet i kommunene som ble nominert til prisen Norges kulturkommune 2011 og 2013. Dokumentasjonen ligger som enkeltartikler under Norges kulturkommune i menyen til venstre.

Artiklene er nå samlet i et eget hefte som du kan bla i