Er det rom for kultur?

Norsk kulturforums landskonferanse 2014 er lagt til Hamar, 11.-12. juni. Konferansen har fått tittelen Er det rom for kultur?, en tittel som skal tolkes i vid betydning. Vi er opptatt av et lokalt kulturløft og styrking av den kulturelle grunnmuren. Programmet oppdateres fortløpende.

Meld deg på landskonferansen: Påmeldingsskjema. Skal også brukes for påmelding til fagseminar og landsmøte.
For de som trenger hotell er påmeldingsfristen 30.april.

11.juni. Overordnet perspektiv: Å fange drømmer
Vi får presentert tankene bak og arbeidet med både uterommet utenfor Hamar kulturhus, tilbud og aktiviteter inne i huset og litt om det som ikke har fått plass. På ettermiddagen er det lagt opp til fire buss-seminar der vi skal besøke det nye Prøysenhuset, Norsk tipping, se på innfallsvinkler til samhandling mellom kulturarenaer og reiseliv, eller gå på byvandring i Hamar. På kvelden blir det teaterforestilling og middag.

12.juni. Overordnet perspektiv: Å skape virkelighet
Hvilke ressurser har den enkelte kommune/region for utvikling av gode kulturarenaer? Vi får innsyn i erfaringer fra prosjektet Rom for kultur i Troms. Under temaet Ungdom er som folk flest får vi høre hvordan Trondheim kommune, Sandnes kommune og Eidskog kommune jobber for å gi ungdom gode rammevilkår og gode hjelpere for både selvorganisert og tilrettelagt aktivitet.
På slutten av dagen tar vi fatt i den mangfoldige helheten og får innsyn i kulturskolens, bibliotekets og frivillig sektors plass og rolle som enkeltaktør i et større fellesskap

10. juni arrangerer vi et fagseminar om hva som bør kjennetegne framtidsrettede, funksjonelle kulturarenaer. Fagdagen arrangeres i samarbeid med flere nasjonale kulturorganisasjoner. Programmet er spennende og relevant i dagens diskusjon om nye store kulturhus. Samme påmeldingslenke som til landskonferansen (se over). Les gjerne artikkel om kulturhus.

10. juni arrangerer vi også Landsmøtet 2014 direkte i etterkant av fagseminaret. Innkalling til landsmøtet ble sendt ut i slutten av februar. Sakliste og annen informasjon til delegatene blir sendt ut senest to uker før møtet. Husk å melde på delegater. Frist 30. april. Bruk påmeldingskjemaet til landskonferansen (se over).

21.02.2014
| Les mer

Heilt originalt

img_1829.jpg

Lindås kommune legger vekt på å være en god tilrettelegger og samarbeidspartner for alle aktørene i kulturlivet. Kommunen er opptatt av at de frivillige lagene og frittstående aktør