Internasjonal kulturkraft

Gjennom konferansen, Internasjonal kulturkraft , som arrangeres i Bergen 31. januar – 1. februar 2017, ønsker vi å bidra til mer kunnskap, bredere nettverk og kompetansedeling for kommuner som vil vite mer om eller delta i internasjonalt kultursamarbeid. Konferansen er resultat av kontakt og samarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Nord-Trøndelag, NOKU Nord-Trøndelag, NOKU Hordaland og Norsk kulturforum. Norsk kulturråd er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet. Vi opplever at kommunene har behov for møteplasser for kunnskapsdeling, kunnskapsheving og erfaringsutveksling. En arena der nye prosjekter kan diskuteres og utvikles på tvers av grenser både nasjonalt og internasjonalt. En møteplass for samarbeidspartnere. Mange kommuner benytter seg av mulighetene som finnes. Vårt mål er at flere kommuner skal benytte seg av nettverk, programmer og støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid. Hvilke aktører eksisterer og hva kan de hjelpe med på nordisk og europeisk nivå? Hvorfor er det viktig for Norge å være internasjonalt aktiv? Hva får den enkelte kommune og deltaker ut av internasjonale prosjekter og samarbeid? Representanter fra Norsk kulturråd vil være tilstede, det samme vil representanter fra Norges regionkontorer i EU. Dere vil møte folk med ulike erfaringer og kanskje også samarbeidspartnere for egne prosjekter. Vi håper mange finner veien til Bergen. Om noen kommuner har egne internasjonale kulturprosjekter å presentere, ta gjerne kontakt med oss. Meld deg på her Programmet legges ut om kort tid.

Bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS

KS og Norsk kulturskoleråd har gått sammen om et felles kulturprosjekt som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon.   Ann Evy Duun startet 1. september som rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd. Stillingen er en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret, men i en del av stillingen skal Duun arbeide som rådgiver for Norsk kulturskoleråd med ansvar for Nord-Trøndelag. Det er opprettet ei styringsgruppe med representanter fra KS og Norsk kulturskoleråd. Norsk Kulturforum er samarbeidspartner i prosjektet, og deltar som observatør i styringsgruppen. Ann Evy Duun vil bli invitert til relevante møter og arrangement i NOKU-regi regionalt og nasjonalt og få tilgang til vår kunnskap og erfaringer der hun ønsker.   Etter endt prosjektperiode er målene at kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter. kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles. kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS og Kulturskolerådet sitt interessepolitiske arbeid. kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon Styringsgruppa (bilde) består av fra venstre: Erling Lien Barlindhaug (KS Utdanning), Annikken Kjær Haraldsen (KS Nord-Trøndelag), Merete Wilhelmsen (Norsk kulturskoleråd), Åse Vigd