Ny kommunestruktur - Egen kultur?

Kultur vedtas ikke, den skapes. Norsk kulturforums landskonferanse 2015 retter oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Hvordan skal vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden?

Reformen åpner muligheter, men gir oss også noen utfordringer. Ekspertutvalgets diskusjon om kommunen som demokratisk arena, lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er like viktig å belyse fra kultursektorens innfallsvinkler som det er for alle andre sektorer.

Konferansen arrangeres i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand 9.-10. juni. Her blir det også revy og middag tirsdag kveld. Tirsdag ettermiddag arrangeres det fire parallelle temaseminar om utfordringer og muligheter for henholdsvis bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturarenaer når ny kommunestruktur skal utvikles og konkretiseres.

Se flyer og les foreløbig program (oppdateres fortløpende).
Informasjon om foredragsholderne (oppdateres fortløpende)

Norsk kulturforums landsmøte 2015 arrangeres i Kristiansand 8. juni, på Scandic Bystranda hotell. Innkalling til landsmøtet ble sendt medlemmene våre 27. februar.

Påmeldingsskjema. Gjelder både landsmøte og landskonferanse.
Deltakeravgiften øker med kr. 500 for både medlemmer og ikke-medlemmer f.o.m. 8. april

12.02.2015
| Les mer

Ungdom og medvirkning

stormen-bodo-1-kopi.jpg
Foto: Ingvild F. Melien

Det er mange som er opptatt av ungdom og medvirkning og det jobbes godt med dette i flere kommuner. Norsk kulturforum ønsker sammen med Bodø kommune å se nærmere på dette i form av en konferanse i høst. Konferansen planlegges i Bodø 6.-7. oktober. På konferansen ønsker vi å synliggjøre hvordan det jobbes med dette i utvalgte kommuner. Og vi utfordrer ungdommene selv til å presentere, diskutere og formidle egne erfaringer, synspunkt og ønsker. Ungdommene vil selvfølgelig ha en sentral plass. Les mer om dem her.

16.03.2015
| Les mer

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

img_0077.jpg

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbygg