Grenseløs kultur

Velkommen til landskonferanse i Alta 30.-31. mai 2017.  Programmet er omfattende og begynner å bli klart. Meld deg på her   Deltakere Temaet Grenseløs kultur favner i utgangspunktet vidt og vil blant annet omfatte diskusjon om kulturense plass og rolle - i flerkulturelle lokalsamfunn, - i arbeidet med offentlige lavterskeltilbud, - i utformingen av tilbud og aktiviteter som inkluderer og forener, - i arbeidet med å ivareta fortiden, gjennom nåtiden og inn i framtiden mm. Selve landskonferansen går over to dager, men i forkant gjennomfører vi  Landsmøtet mandag 29. mai kl 1700-2000 , der vi skal legge rammene for Norsk kulturforums videre arbeid. I samarbeid med Riksantikvaren arrangerer vi, i forkant av landskonferansen, seminaret Hvordan formidle det usynlige? I samarbeid med Alta museum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum arrangerer vi buss-seminar til Sametinget i Karasjok , der vi kjører gjennom historien om utbyggingen av Alta-vassdraget. Turen videre, fremdeles med buss, går til Murmansk der vi skal få innsyn i russiske innfallsvinkler til kulturaktivitet, -opplæring og -opplevelse. Vi stopper i Kirkenes på tilbaketuren fra Murmansk for å slippe av de som skal ta fly hjem. Vi når siste fly kl. 20.30. NB: Denne turen er fulltegnet. Bildet for konferansen er veggmaleriet get OFF deFence , av den svensk-samiske kunstnerduoen Anders Sunna og Linda Aslaksen som pryder Alta ungdomsskole. Kulturavdelingen i Alta kommune gav samiske protestkunstnere frie tøyler på en ungdomsskolevegg sommeren 2016. Det skapte en stor og interessant debatt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt som kan leses om i oppslag i Periskop og NRK Finnmark.