Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

img_0077.jpg

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konsekvensene av reduksjonen i bevilgninger til dette formålet. Skal kulturlivet utvikles må det være egnede lokaliteter i nærmiljøet.

Norsk kulturforum er glad for at Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Vi er også glad for at midlene til den kulturelle spaserstokken videreføres gjennom økt støtte til fylkeskommunene.

24.11.2014


Høring Statsbudsjettet 2015

dscn2330.jpg
Strandebarm Ungdomshus

Norsk kulturforum deltok også i år på høring om kulturbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Per Aimar Carlsen kommenterte flere tema, men la spesielt vekt på arbeidet med egnede hus for lokalt kulturliv og kulturaktivitet. Han presiserte videre viktigheten av å ha en organisasjon som Norsk kulturforum som har et overordnet perspektiv på kommunenes mulighet for å drive godt lokalt kulturutviklingsarbeid.

Les høringsuttalelsen her

11.11.2014


Norsk kulturindeks 2014

spelemannslag-roros-brekken-nyhus.jpg

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive boklånere og hvem har den største koraktiviteten? Dette, og mye mer, forsøker Norsk kulturindeks å svare på.

Se Telemarksforsknings hjemmeside

Eller last ned rapporten her

04.11.2014
| Les mer

Musikkutstyrsordningen

pm-vedr-kuttforslag-til-muo-i-statsbudsjett-2015-3-.jpg

Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen som gir tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen utløser også midler fra kommuner, fylkeskommuner og private, og bidrar til gode aktivitets og øvingslokaler for mange musikkutøverebover hele landet; både profesjonelle og amatører.

Les pressemelding og uttalelse her.

27.10.2014
|