Grenseløs kultur

Velkommen til landskonferanse i Alta 30.-31. mai 2017. OBS: Det er få ledige hotellrom. Programmet for konferansen er klart. Temaet Grenseløs kultur favner i utgangspunktet vidt og omfatter diskusjon om kulturens plass og rolle i flerkulturelle samfunn, arbeidet med offentlige lavterskeltilbud, utforming av tilbud og aktiviteter som inkluderer og forener, arbeidet med å ivareta fortiden, gjennom nåtiden og inn i framtiden mm Av de tre ekskursjonene tirsdag er SISA fullt .  Av de tre seminarene onsdag er Det flerkulturelle lokalsamfunn fullt . Se deltakerelisten og  meld deg på her Selve landskonferansen går over to dager, men i forkant gjennomfører vi  Landsmøtet mandag 29. mai kl 1700-2000 , der vi skal legge rammene for Norsk kulturforums videre arbeid. I samarbeid med Riksantikvaren arrangerer vi tirsdag formiddag seminaret Hvordan formidle det usynlige? I samarbeid med Alta museum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum arrangerer vi buss-seminar til Sametinget i Karasjok, der vi kjører gjennom historien om utbyggingen av Alta-vassdraget. Turen videre, fremdeles med buss, går til Murmansk der vi skal få innsyn i russiske innfallsvinkler til kulturaktivitet, -opplæring og -opplevelse.  Fullt. Bildet for konferansen er veggmaleriet get OFF deFence , av den svensk-samiske kunstnerduoen Anders Sunna og Linda Aslaksen som pryder Alta ungdomsskole. Kulturavdelingen i Alta kommune gav samiske protestkunstnere frie tøyler på en ungdomsskolevegg sommeren 2016. Det skapte en stor og interessant debatt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt som kan leses om i oppslag i Periskop og NRK Finnmark.