Besøk til de nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune 2015

Norsk kulturforum har siden 2011 besøkt alle de nominerte til prisen Norges kulturkommune.

Vi fortsetter dette arbeidet og besøker vinteren 2015/2016 de tre nominerte kommunene i 2015. Vi lager reportasjer fra alle tre og legger ut på hjemmesiden. Risør kommune ble kåret til Norges kulturkommune i 2015 i sterk konkurranse med Alta kommune og Ål kommune.

I november besøkte vi Alta kommune.

Reportasjer fra de nominerte i 2011 og 2013 finner du som pdf her og som e-pub her.

26.11.2015
| Les mer

Norsk kulturindeks 2015

Telemarksforsking har de siste årene publisert statistikk som sammenfatter kjennetegn for lokalt kurliv i alle landets kommuner. Norsk kulturindeks 2015 ble lansert i dag. Statistikken sier i utgangspunktet ikke noe om kommunenes kulturpolitiske arbeid og prioriteringer, men beskriver hva som finnes av aktiviteteter og tilbud i det enkelte lokalsamfunn.

Årets indeks er utvidet med flere indikatorer som gir seg utslag i statistikken og forholdet mellom kommunene.

I Norsk kulturforums arbeid med kåring av Norges kulturkommune 2015 så vi også på hvordan de nominerte kommunene plasserte seg i kulturindeksen. Alle de tre nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune 2015, Alta, Risør og Ål, lå høyt på indeksen.

01.12.2015

Osloskolene skal bli lokale kulturhus

Foto: Ingvild F. Melien

Oslo musikkråd har i mange år arbeidet for at alle skoler som bygges skal ha egnede rom til kulturformål. Det lokale kulturlivet i Oslo har i mange år slitt med å finne egnede lokaler. Nå har Byrådet i Oslo, i nye kravspesifikasjoner til skolebygg, vedtatt at skolen skal være et lokalt kulturhus. Dette vil sikre det lokale kulturlivet i byen tilgang til flere og bedre egnede lokaler utenom skoletid. Les mer om satsingen her.

For de som er interessert i forholdene rundt i landet kan vi også anbefale vår publikasjon Bra nok? Egnede lokaler til kultur.

19.11.2015


Børne- og ungekultur i Norden - hvordan kan den styrkes?

De nordiske landene er både like og ulike og det er alltid interessant å diskutere kultur og kulturarbeid på tvers av de nordiske grensene. Vi lærer mye både om oss selv og hverandre gjennom å diskutere felles utfordringer og ulike innfallsvinkler og løsninger. Vi erfare ofte at de ordene vi tror beskriver de samme utfordringer og tiltak, ikke fungerer slik i virkeligheten.

6. november var 230 mennesker samlet til nordisk konferanse om strategier for barne- og ungdomsarbeid i Norden. Det var gode innlegg, god debatt og nye kontakter og nettverk ble etablert.

Om noen vil s