God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere en riktig god jul og godt nytt år!

Vi takker for gode møteplasser og samarbeid i 2014 og håper å se dere på våre arrangement også i 2015.

Landsmøtet og Landskonferansen er lagt til Kristiansand. Landskonferansen, som har arbeidstittelen Nye kommuner - egen kultur? gjennomføres 9.-10. juni i Kilden Teater- og Konserthus. Når det i diskusjonen om ny kommunestruktur snakkes om lokal identitet, er vi midt på kulturlivets banehalvdel. Kultur- og fritidsaktiviteter er limet som bygger lokale fellesskap, lokal identitet og lokal tilhørighet. Hvordan tar vi vare på de gode institusjonene, organisasjonene og aktivitetene i det enkelte lokalsamfunn, slik at de kan videreføres og utvikles i en større helhet?

Norges kulturkommune 2015 skal kåres i løpet av våren. Det arbeides nå med å finne kandidater i alle fylkene.

16.12.2014
|

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

img_0077.jpg

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konsekvensene av reduksjonen i bevilgninger til dette formålet. Skal kulturlivet utvikles må det være egnede lokaliteter i nærmiljøet.

Norsk kulturforum er glad for at Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Vi er også glad for at midlene til den kulturelle spaserstokken videreføres gjennom økt støtte til fylkeskommunene.

24.11.2014


Høring Statsbudsjettet 2015

dscn2330.jpg
Strandebarm Ungdomshus

Norsk kulturforum deltok også i år på høring om kulturbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Per Aimar Carlsen kommenterte flere tema, men la spesielt vekt på arbeidet med egnede hus for lokalt kulturliv og kulturaktivitet. Han presiserte videre viktigheten av å ha en organisasjon som Norsk kulturforum som har et overordnet perspektiv på kommunenes mulighet for å drive godt lokalt kulturutviklingsarbeid.

Les høringsuttalelsen her

11.11.2014


Norsk kulturindeks 2014

spelemannslag-roros-brekken-nyhus.jpg

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive boklånere og hvem har den største koraktiviteten? Dette, og mye mer, forsøker Norsk kulturindeks å svare på.

Se Telemarksforsknings hjemmeside

Eller last ned rapporten